Muud teenused

Lisaks tehnilisele kontrollile, auditile, vastavushindamisele, sertifitseerimisele ja katsetamisele pakume klientidele ka järgnevaid teenuseid:

  • seadmete tehnilised uuringud ja ekspertiisid;
  • ekspertarvamused;
  • seadmete tootmise,  paigaldamise ja remondi kvaliteedijärelevalve;
  • seadmete ja rajatiste valmistus-, paigaldus- ja remondiprojektide nõuetele vastavuse hindamine;
  • osalemine kliendi personali eksamineerimisel;
  • seadmete vigastuste ja avariide põhjuste uurimine;
  • torustike ja seadmete isoleerkatte seisukorra kontrollimine;
  • lekete tuvastamine maa-alustest gaasitorustikes;.