Mis on sertifitseerimine?

Sertifitseerimine on mingi eseme (toote), protsessi, isiku või organisatsiooni kindlate omaduste kinnitamine. Enamikul juhtudel saadakse kinnitus teatud välise ülevaatuse, hindamise või auditeerimise tulemusel. Seega hindab või kontrollib (ja kinnitab kirjalikult, väljastades sertifikaadi) akrediteeritud või volitatud isik või asutus millegi või kellegi tunnuseid, omadusi, kvaliteeti, kvalifikatsiooni või olekut. Hindamine või kinnitamine vastab kehtestatud nõuetele või standarditele.