Mis on sertifitseerimine?

Sertifitseerimine viitab objekti (toote), protsessi, isiku või organisatsiooni teatud omaduste kinnitamisele. Enamasti antakse see kinnitus mingisuguse välise ülevaatuse, hindamise või auditi kaudu. Seega hindab ja kontrollib akrediteeritud või volitatud isik või asutus (ja kinnitab kirjalikult sertifikaadi väljastamisega) millegi või kellegi tunnuseid, omadusi, kvaliteeti, kvalifikatsiooni või staatust. Hindamine ja kontrollimine on kooskõlas kehtestatud nõuete või standarditega.