Pädevust tõendav dokument

Isikute sertifitseerimine on isikliku professionaalse pädevuse pidev kvaliteedi tõstmine. Isikute sertifitseerimine põhineb sertifitseerimisskeemi (nimetatakse ka standardiks või hindamisjuhiseks) nõuetel. See kirjeldab nõudeid (tulevasele) tunnistuse omanikule ja asjaosalistele, näiteks seda, et tunnistuse omanik õpiks täiendõppes või sooritaks teatud aja jooksul mõne muu eksami.

Lisaks asjaolule, et teatud ametite puhul võidakse nõuda konkreetse isikute sertifitseerimist, on sertifitseeritud spetsialistil palju eeliseid. Pädevustunnistus, suurem tunnustus turul, potentsiaalne paranemine oma tööalases karjääris ja sõltumatu sertifitseerimisasutuse poolt sertifitseeritud oskused.

Mida me saame teie heaks teha?

Tööstusharud, kus isikute sertifitseerimine on oluline või sageli kohustuslik, on muu hulgas:

 • Ehitus
 • Naftakeemiatööstus / avamerel
 • Aiandus ja haljastus
 • Turvafirmad
 • Puhastustööstus / Tööstuslik puhastus
 • Maalritööstus
 • Laevaehitus
 • Elektrotehnika ja protsessijuhtimise tööstus

Kiwa on aastaid olnud isikute sertifitseerimisasutus. Kas soovite rohkem teada, kuidas saame teid aidata? Tutvuge meie isikute sertifitseerimisteenustega allpool.

Teenuste ülevaade

 • Inspecta Estonia OÜ kui isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja tegutseb vastavalt standardis EVS-EN ISO/IEC 17024 esitatud isikute sertifitseerimisasutuste toimimise üldkriteeriumitele.
  Kuva
 • Oleme akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt kui standardi EVS-EN ISO/IEC 17024 nõuetele vastav isikute vastavushindmisasutus. Samuti omame õigust heaks kiita keevitajaid/jootjaid ja operaatoreid surveseadmete direktiivile 2014/68/EL vastavate toodete valmistamiseks.
  Kuva