Mis on akrediteerimine?

Lisaks sertifitseerimisele on olemas akrediteerimine. Organisatsioonid, nagu Kiwa, mis sertifitseerivad kolmandaid pooli, on ise ametlikult akrediteeritud. Akrediteeringu annab akrediteerimisorgan, mille on loonud vastava riigi valitsus. Akrediteerimisprotsess tagab, et sertifitseerimispraktikad on vastuvõetavad, mis tähendab, et sertifitseerija on pädev katsetama ja sertifitseerima kolmandaid pooli, käitub eetiliselt ning tagab sobiva kvaliteedigarantii. Kiwa on saanud akrediteeringu erinevatelt akrediteerimisorganitelt paljude erinevate sertifitseerimisprotsesside sooritamiseks mitmetes riikides.