Mis on esimese, teise ja kolmanda poole sertifitseerimine?

Esimese poole sertifitseerimine tähendab, et toodet või teenust pakkuv isik või organisatsioon kinnitab, et see vastab teatud nõuetele. CE-vastavusmärgistus on näide esimese poole sertifitseerimisest. CE-vastavusmärgist on sageli vaja toote Euroopa turule toomiseks. Toote märgistamisega kinnitab tootja, et seda on katsetatud ja see vastab ohutus-, tervishoiu- ja keskkonnaalastele põhikriteeriumitele.

Teise poole sertifitseerimise puhul tagab kinnituse ühing, kuhu vastav isik või organisatsioon kuulub. Ühing võib näiteks luua kvaliteedimärgi kindlale turusegmendile. Isikud või organisatsioonid saavad selle hankida, kui tagavad vastavuse kehtestatud nõuetele. Seega võib vastav märk täiustada kvaliteeditaset.

Kiwa pakub kolmanda poole sertifitseerimist. Seda tüüpi sertifitseerimine hõlmab täiesti sõltumatut hindamist, mis kinnitab vastavust kindla toote, isiku, protsessi või juhtimissüsteemi puhul kehtestatud nõuetele. Nõuded on kehtestanud sõltumatult kindlat turusegmenti või ühingut esindav ekspertide komitee. Kolmanda poole sertifitseerimise eelis on see, et mitte teie ega teie ühing, vaid sõltumatu kolmas pool kinnitab nii teile kui ka teie klientidele, et objektiivsed nõuded on täidetud.