Toote katsetamine ja selle vastavus asjakohastele standarditele on oluline samm tootjatele, kes soovivad toodet maailmaturule tuua. Toodete sertifitseerimist puudutavad eeskirjad võivad riigiti erineda. Kiwa pakub toodete sertifitseerimiseks ulatuslikku kinnitus- ja katsetamise teenuste portfelli. Tagame, et teie sertifitseeritud toodete turustamise aeg on võimalikult lühike.

CE-märgis

CE-märgis ei ole sertifikaat. Siiski on see oluline teie toodete Euroopa turule toomisel. EL on määratlenud rohkem kui kakskümmend tooterühma, mille puhul kehtib CE-vastavusmärgis. Õiguslikud nõuded on kirjeldatud juhendites ja määrustes.

Kiwa on täielikult teavitatud ja akrediteeritud teie toodete katsetamiseks ja sertifitseerimiseks Euroopa turul. Omades laboreid paljudes riikides (ja laienedes), saame pakkuda teenuseid kohalikul tasandil.

UKCA märgis

Ühendkuningriigi uut tooteohutusmärgist UKCA (UK Conformity Assessed) kasutatakse Ühendkuningriigi turule viidavate kaupade puhul. See hõlmab enamikku kaupadest, mis varem nõudsid CE-vastavusmärgist. UKCA-märgis hakkas kehtima 1. jaanuaril 2021. Ettevõtetel on CE-märgist võimalik kasutada enamikul juhtudel kuni 1. jaanuarini 2023. Kiwa katselaborid võivad pakkuda UKCA märgi juhiseid gaasi-, tahkekütuse-, elektri- ja elektroonikaseadmete kohta.

Mida me saame teie heaks teha?

Saame teie tooteid sertifitseerida järgmistes valdkondades:

 • Tuleohutus ja turvalisus
 • Joogivesi
 • Ehitusmaterjalid
 • Meditsiiniseadmed
 • Gaasiseadmed
 • Taastuvenergia
 • Juhtmevaba ja elektromagnetiline ühilduvus
 • IoT
 • Majapidamis- ja kaubandustooted
 • Tööstus
 • Põllumajandus, sööt, toit
 • Autotööstus
 • Installatsioonid

Allpool leiate ülevaate meie ülemaailmsetest toodete sertifitseerimise teenustest. Kas soovite meiega ühendust võtta? Kasutage seda vormi või helistage meile numbril +372 659 9470

Teenuste ülevaade

 • Uued kauba- ja reisijate liftid peavad vastama lifti direktiivi 2014/33/EL (vana direktiiv 95/16/EÜ) nõuetele. Seda tõendab liftile paigaldatud CE märgis ja paigaldaja poolt väljastatud vastavusdeklaratsioon.
  Kuva
 • Keevitamine kui „eriprotsess“ avaldab olulist mõju tootmiskuludele ja toote kvaliteedile ning seetõttu on oluline tagada, et need protsessid viiakse läbi kõige tõhusamal viisil ning asjakohast kontrolli teostatakse kõigi vastavate toodete üle.
  Kuva
 • Teostame ehitustoodete nõuetele vastavuse tõendamist ja tootmisohje kontrolli akrediteeritud ja teavitatud valdkonnas.
  Kuva
 • Surveseadmed
  Kuva