Torustikud

Torustikke on tarvis nii joogivee kui reovee juhtimiseks. Enne nende turule toomist tuleb tõestada selliste süsteemide komponentide vastavust riiklikele ja rahvusvahelistele standarditele, mis katavad paljusid aspekte, nagu lekete ennetamine, toodete eluiga, hügieen jne.

Kiwa abiga on arvukad tootjad ja tarnijad kindlustanud torustike ning tarvikute vastavuse nii Euroopas kui mujal kehtivatele regulatsioonidele ja reeglitele. Me aitame katsetamiste ja kasutuslubadega kõikvõimalike toodete osas, nagu metall-, plast-, betoon- ja komposiittorud, liitmikud – põlved, torukolmikud, -nelikud ja -liited – ning üldse igasugused ühendused, aga ka korgid, punnid, klapid, ventiilid jms.

Kiwa Eesti | Teie partner torusüsteemide testimisel, kontrollimisel ja sertifitseerimisel

 

Meie teenused torustike valdkonnas