Sertifiointi on tuotteen tai järjestelmän vaatimuksenmukaisuuden arviointia. Arvioinnin kohteena voi olla myös henkilön pätevyys, jolloin puhutaan henkilösertifioinnista. Usein tarve sertifioinnille tulee vaatimuksena asiakkaalta tai edellytyksenä markkinoille pääsylle.

Sertifioinnin tai arvioinnin tarve voi syntyä erilaisista syistä:

 • asiakkaan vaatimus
 • markkinoillepääsyn edellytys
 • liiketoiminnan ja kilpailukyvyn kehittäminen
 • yrityksen arvon kasvattaminen
 • uskottavuuden ja luotettavuuden osoittaminen
 • lain, direktiivin tai asetuksen vaatimus

Kiwa auttaa sinua tuotteiden, henkilöiden ja johtamisjärjestelmien vaatimuksenmukaisuuden arvioinnissa ja sertifioinnissa. Haluamme auttaa sinua menestymään liiketoiminnassasi ja parantamaan prosessejasi kilpailukykysi kasvattamiseksi. Sertifikaatti on luotettava osoitus siitä, että yrityksesi ponnistelee laadun ja turvallisuuden parantamiseksi.

 • Kiwa Inspecta tarjoaa johtamisjärjestelmien sertifiointia.
  Johtamisjärjestelmät

  Arvioitu ja sertifioitu johtamisjärjestelmä on yrityksen oman johtamisen väline, joka auttaa jatkuvassa liiketoiminnan kehittämisessä. Järjestelmäsertifiointia ovat esimerkiksi laatujärjestelmän, ympäristöjärjestelmän, tietoturvallisuuden tai elintarviketurvallisuuden sertifiointi.

  Lue lisää
 • erilaisille rakennustuotteille myös saatavilla tuotesertifiointeja Kiwa Inspectalta.
  Tuotesertifiointi

  Tuotesertifiointia käytetään osoittamaan rakennustuotteiden vaatimusten mukaisuutta ja kelpoisuutta rakennuskohteeseen. Tuotesertifiointia ovat esimerkiksi tuotteen CE-merkki ja FI-merkki.

  Lue lisää
 • Löydä voimassa olevat sertifikaatit
  Sertifikaattihaku

  Onko sertifikaatti voimassa? Sertifikaatin voimassaolon voi varmistaa sertifikaattihausta, mistä löydät niin hallintajärjestelmiin, tuotteiden varmentamiseen kuin henkilöpätevyyksiinkin liittyvät sertifikaatit.

  Lue lisää
 • Kiwa Inspecta tarjoaa henkilösertifikaatteja
  Henkilösertifiointi

  Henkilösertifioinnilla osoitetaan henkilöstön omaavan osaamisalueella tarvittavat tiedot ja taidot. Arviointi tehdään toimialalla sovellettavien pätevyysvaatimusten ja standardien perusteella.

  Lue lisää
 • Kiwa Inspecta ylläpitää erilaisia pätevyysrekisterejä.
  Henkilöpätevyysrekisteri

  Kiwa ylläpitää erilaisia pätevyysrekisterejä, joissa luetellaan henkilöt, jotka ovat tiettynä ajanhetkenä osoittaneet täyttäneensä toimialalla sovitut vaatimukset.

  Lue lisää
 • Kiwa Inspecta toimii todentajana eri järjestelmien todentamisessa
  Todennuspalvelut

  Kiwa Inspecta toimii useiden eri järjestelmien todentamisessa pätevänä ja riippumattomana todentajana. Tällaisia ovat esimerkiksi päästökauppa, tuotantotuki, kestävyysjärjestelmät ja energian alkuperä.

  Lue lisää