FSC-sertifikaatin hakijan ja sertifioidun yrityksen velvoitteita

Sertifiointiprosessin aikana ennen sertifikaatin myöntämistä hakijalla ei ole lupaa kertoa tai tiedottaa asiakkailleen tai muille osallisille, että hakijan puun alkuperäketjun hallintajärjestelmä vastaa, tai lähes vastaa, FSC-sertifioinnin vaatimuksia.

Sertifioidun organisaation tulee muun muassa varmistaa, että puun alkuperäketjun hallinta noudattaa asiakirjan FSC-ST-40-004 Chain of Custody standard viimeisimpiä vaatimuksia, muita FSC-standardeja sekä mahdollisia muita sertifikaatissa mainittuja tuotemerkkejä yms. koskevia lisävaatimuksia

Myöntyä arviointien suorittamiseen vaadituin väliajoin samoin kuin sallia sertifioijan ennalta ilmoittamattomat tai lyhyelläkin varoitusajalla varaamat arvioinnit, ASIn (akkreditoija) todennusarvioinnit (witness audits) sekä sallia FSC:n velvoiteasiakirjoissa määriteltyjen, eriteltyjen tietojen julkaisu,

Olla hyödyntämättä sertifiointiaan siten, että se aiheuttaa sertifioijalle, FSC:lle tai ASIlle haittaa tai huonomaineisuutta, ja olla antamatta sertifiointiinsa liittyviä lausuntoja, joiden voidaan olettaa olevan harhaanjohtavia tai luvattomia

Korjata kaikki vakavat poikkeamat niihin sovellettavien standardien mukaisesti Inspectan määrittelemässä ajassa

Olla voimassaolevan FSC-lisenssisopimuksen haltija.

Ilmoittaa sertifioijalle 10 päivän kuluessa kirjallisesti muutoksista, jotka koskevat sertifioitua järjestelmää ja jotka voivat vaikuttaa sertifioinnin laajuuteen, voimassapysymiseen tai vaatimusten täyttymiseen. Tällaisia muutoksia voivat olla:

Päästää sertifioijan tai FSC:n edustajat tarkastamaan (seuranta- tai muissa arvioinneissa) puun alkuperäketjun hallintaa sertifioinnin edellyttämässä laajuudessa arvioinnin kohteena olevalla alueella

Oikeuttaa sertifioija viivyttämään, tai peruuttamaan, sertifiointipäätöksensä tekoa, jotta tämä saa selvitettyä uutta, tai lisätietoa, johon ei arviointiraportissa ole jo otettu kantaa, tai mikä sertifioijan näkökulmasta saattaa vaikuttaa arvioinnin tulokseen;

Suostua siihen, että sertifioijan ei ole pakko myöntää, tai jatkaa sertifiointia, mikäli asiakkaan toiminnot ovat ristiriidassa sertifioijan velvollisuuksiin nähden siltä osin, mihin sertifioija on akkreditointisopimuksessaan ASIn kanssa sitoutunut tai mikäli sertifioijan mielestä nämä toiminnot vaikuttavat sertifioijan hyvämaineisuuteen negatiivisesti.

Ymmärtää, että sertifioijalla ja FSC:llä on täysi oikeus uudistaa sertifiointivaatimuksia koko sertifioinnin voimassaoloajan, ml. kustannusten ja hintojen tarkistus,

Ymmärtää että sertifioijalla, FSC: llä ja ASI: llä on oikeus tutustua luottamuksellisiin tietoihin, tutkia tarvittavia asiakirjoja ja pääsy laitteille, paikoille, alueille, henkilöstön luo ja laitoksille, jotka tarjoavat ulkoistettuja palveluja asiakkaille

Ylläpitää tiedostoa puun alkuperäketjun hallintaan liittyvistä reklamaatioista ja korjaavista toimenpiteistä,

Lopettaa sertifiointiin viittaaminen ja FSC-sertifiointimerkin käyttö sertifikaatin peruuntuessa kokonaan tai määräajaksi, tai kun sen voimassaolo on päättynyt

Käyttää FSC-tavaramerkkejä sovellettavien standardien mukaisesti.

Inspectalla on oikeus seurata FSC-tavaramerkkeihin ja FSC:n teollisiin oikeuksiin kohdistuvia loukkauksia; varmistaa, että FSC:n immateriaalioikeudet nimityksineen/nimineen säilyvät FSC:llä eikä mitenkään voida ymmärtää näiden oikeuksien kuuluvan asiakkaalle tai tämän päätöksen alaisiksi.

Alla on esimerkki FSC COC -standardin sisällöstä

Yleiset hallintajärjestelmävaatimukset

 • Vastuut, johdon edustus ja avainhenkilöt
 • Menettelytavat
 • Koulutus
 • Tallenteet
 • Sitoutuminen CoC-asioihin, (esim. FSC-values ja OH & S).
 • Politiikka / julkilausuma FSC: n keskeisistä työvoimavaatimukset
 • Työvoimavaatimusten itsearviointi
 • Valitusten käsittely
 • FSC-poikkeava tuotteen hallinta
 • FSC-kaupan vahvistuksen tukeminen

Raaka-aineen hankinta ja toimittajat

 • Toimittajien tiedot (FSC -sertifiointi), tiedon varmistaminen FSC-tietokannasta
 • Toimitusten tietojen tarkistus ostolaskuista ja rahtikirjoista
 • Raaka-aineen vastaanotto ja varastointi

Sertifiointiosuuden siirto tuotteisiin, llaskennat

 • Tuoteryhmät (ks. FSC Product Classification -asiakirja)
 • Sertifiointitiedon, FSC-erän seuranta raaka-aineluokittain /FSC Claim -luokittain
 • Muuntokertoimet (paljonko raaka-aineesta saadaan valmista tuotetta / hukan osuus)
 • Sertifioitujen tuotteiden määrän laskenta (FSC)
 • FSC-raaka-aineen hallinnan keino 1) fyysinen erillään pito, 2) määräjärjestelmä vai 3) prosenttijärjestelmä
 • FSC-materiaalitaseet ja laskennat
 • FSC-vuosiyhteenveto

Myynti/markkinointi, asiakaspalvelu ja lähettäminen

 • Sertifioitujen tuotteiden myynti ja markkinointi
 • Sertifiointitiedon ilmoittaminen asiakkaalle myynti- ja lähetysasiakirjoissa,
 • Lähettäminen; lähetysasiakirjat
 • FSC-logon käyttö

Hallintajärjestelmävaatimukset

 • Alihankinta, ns. riskialihankinta on arvioitava erikseen. Jos yritys teettää osan FSC-tuotannosta toisessa yrityksessä

Siirry FSC-sertifikaatin palvelukuvaukseen