Miten yritys voi FSC-sertifioida tuotantonsa tai osan tuotteistaan?

Meillä on kokemusta puun alkuperäketjun hallinnan sertifioinnista Suomessa ja muualla maailmassa jo vuodesta 2000 alkaen. FSC COC-sertifiointia Inspecta on tehnyt vuodesta 2007.

FSC-sertifiointi on kansainvälisen akkreditointiorganisaation ASI:n akkreditoimana. (asi.assurance.org). Kiwa Inspecta on ainoa Suomeen akkreditoitu FSC-sertifioija.

Yritys pääsee FSC-sertifioiduksi ottamalla yhteyttä meihin ja aloittamalla kanssamme FSC-sertifiointipolun.

1. Ensimmäinen työvaihe on laatia omasta puun alkuperäketjun hallinnan menettelystä kuvaus.

Kuvauksen pitää olla riittävän yksityiskohtainen, jotta FSC standardien vaatimusten toteutuminen voidaan todeta. Kuvauksessa kerrotaan:

  • miten yritys varmistaa toimittajien FSC- sertifioinnin ja ylläpitää listaa toimittajista,
  • tunnistaa raaka-aineen ostolaskuissa ja vastaanotossa,
  • pitää FSC- sertifioituja raaka-aineita tai puolivalmisteita erillään tai hallitsee FSC-määriä laskennassa,
  • siirtää sertifiointitietoa tuotteeseen ja
  • hoitaa FSC-tuotteiden myynnin ja ilmoittaa oikean sertifiointiväittämän ja tiedot asiakkaille.

2. Menettelyohjeesta tulee myös käydä ilmi eri vaiheiden vastuumäärittelyt, vastuuhenkilöiden pätevyyden varmistaminen, tiedostojen/tallenteiden hallinta ja niiden 5 vuoden säilytys, mahdolliseen alihankintaan liittyvät menettelyt, sisäinen koulutus asian tiimoilta, sitoutuminen CoCn-arvoihin, työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen sekä työterveys ja työturvallisuusasiat sekä valitusten käsittely. Myös FSC-logon ja tuotemerkin käytöstä on oltava omat ohjeet. Samoin ohjeet mahdollisen FSC-poikkeavan tuotteen hallintaan.

3. Viimeistään ohjeen valmistuttua tai jo aiemmin yritys täyttää ja allekirjoittaa FSC-lisenssisopimuksen ja Inspectan hakemuslomakkeen FSC COC-sertifioinnista. Ne on lähetettävä Inspectaan ohjeen kera.

Yrityksen sertifiointi on aina kaksivaiheinen prosessi.

Ensimmäisessä vaiheessa arvioimme yrityksen valmiuden sertifiointiin tutustumalla aineistoihin tavallisesti etänä. Kommentoimme esim. puutteita ohjeistuksessa tai laskennassa.

Kun ohjeisto ja kuvaus ovat riittävät ja hakija on sertifiointivalmis, teemme varsinaisen sertifiointiarvioinnin paikan päällä (2. vaihe). Arvioinnissa käydään läpi ohjeistus, koulutukset, haastatellaan yrityksen työntekijöitä sekä perehdytään raaka-aineen hallintaan, FSC-laskentoihin ja FSC-materiaalin käsittelyyn sekä tuotantoon.  Yritys saa sertifikaatin, kun/jos sertifiointiarvioinnissa esille tulleet vakavat poikkeamat (jotain olennaista puuttuu tai on väärin) on korjattu. Hakija on sertifioitu, kun hakijan tiedot ovat FSC-tietokannassa. info.fsc.org.

FSC sertifikaatti on voimassa enintään viisi vuotta. Seuranta-arvioinnit tehdään tavallisesti enintään 12 kuukauden välein. Uudelleensertifiointiarviointi on sitten noin 3-6 kuukautta ennen sertifikaatin päättymistä.

FSC-puun alkuperäketjun hallinnan sertifiointimenettely Inspectan ohjeessa ABC 760 on kuvattu FSC-puun alkuperäketjun hallinnan arviointi- ja sertifiointimenettely. Sen on aina FSC-sertifiointitarjouksen liitteenä.

Siirry FSC-sertifioinnin palvelukuvaukseen