Mitä on FSC Controlled Wood?

Yritys sertifioidaan FSC-puun alkuperästandardia (FSC-STD-40-004) vastaan seuraavissa tapauksissa:

  • yrityksen kaikki toimittajat ovat FSC-sertifioituja ja yrityksen käyttämä raaka-aine on vähintään FSC Controlled Wood -sertifioitua TAI
  • yritys käyttää FSC-tuotteiden valmistuksessa fyysisen erillään pidon järjestelmää

Mikäli yrityksellä on käytössään ei-FSC-sertifioituja toimittajia, joiden raaka-ainetta käytetään FSC-järjestelmän piirissä, on mahdollista tehdä FSC Controlled Wood (FSC CW) -sertifiointi. Tällöin raaka-aine kontrolloidaan FSC-STD-40-005 standardia vastaan.

FSC Controlled Wood -standardi mahdollistaa ei-FSC-sertifioidun ja FSC-sertifioidun raaka-aineen sekoittamisen

FSC Controlled Wood -standardin perusteella yritys muuttaa ei-FSC-sertifioidun raaka-aineen FSC- standardin mukaiseksi FSC Controlled Wood -raaka-aineeksi. Siinä varmennetaan, että ei-FSC-sertifioiduilta toimittajilta hankittu raaka-aine täyttää FSC-kontrolloinnin vaatimukset. Vaatimuksina ovat muun muassa:

  • kaiken lainsäädännön noudattaminen raaka-aineen hankinnassa
  • alkuperäiskansojen oikeuksien kunnioittaminen, sekä
  • korkean suojeluarvon (HCV) metsien ominaisuuksien turvaaminen raaka-aineen hankinnassa.

Kontrollointi ulottuu toimitusketjun kautta aina metsään saakka ja liittyy usein metsissä tehtävien hakkuiden arviointiin ja kelpuutukseen. FSC Controlled Wood -raaka-aineesta on periaatteessa tiedettävä, mistä ja minkälaisesta metsästä puu on lähtöisin.

Raaka-aineen hankintaketjun todentaminen tehdään toimittajittain

Raaka-aineen hankintaketjun kelpoisuuden ja raaka-aineen todentaminen on haastavaa, sillä yrityksen pitää käydä todentamassa toimittajien ja toimitusten kelpuutusta. Tavallisesti tämä toteutetaan käymällä toimittajien toimistolla, jossa yritys perehtyy heille toimitetun puun asiakirjoihin sekä hakkuukohteisiin esimerkiksi metsäkäyttöilmoitusten, metsäsuunnitelmien ja ilmakuvien perusteella. Joskus tulee tarve käydä tutustumassa kohteisiin metsässä. Maastoon mennään esimerkiksi silloin, jos hakkuu tapahtuu mahdollisella korkean suojeluarvon (HCV) kohteella. Näillä kohteilla vain varovaiset kuten poimintaluonteiset hakkuut voisivat olla mahdollisia.

Ennen arviointia on oltava kuvaus FSC-STD-40-005:n edellyttämästä DDS-järjestelmästä (ei-FSC-sertifioidun raaka-aineen hankinnan ohje), jossa yritys kuvaa, kuinka se varmistaa FSCn vaatimat asiat ei-FSC-sertifioidusta raaka-aineesta. Tämä voi olla esimerkiksi materiaalien sekoittumisen poissulkeminen kuljetuksessa tai puutavaran varastoinnissa. FSC CW edellyttää sisäistä arviointia omasta DDS-järjestelmästä ja sen katselmointia. Näistä toiminnoista on tehtävä raportit ja muistiot osana järjestelmää.

FSC Controlled Wood -standardi edellyttää Inspectan tekemää sidosryhmäkuulemista hyvissä ajoin ennen sertifiointia ja uudelleensertifiointia. FSC Controlled Wood -sertifiointiarvioinnista ja seurannoista laaditaan myös julkinen yhteenveto, joka on nähtävänä FSC-tietokannassa.

https://info.fsc.org/

Siirry FSC-sertifioinninin palvelukuvaukseen