Huomio liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaan – Miten varmistan organisaationi toimintakyvyn vakavassakin häiriötilanteessa

Jatkuvuudenhallinta, varautuminen ja häiriötilanteesta toipuminen. Usein nämä termit liitetään yhteiskunnallisesti kriittisiin toimintoihin, katastrofeihin tai kriiseihin. Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinta on kuitenkin kaikessa yritystoiminnassa erityisen huomion arvoinen osa-alue, jonka johtamiseen on olemassa kokoelma parhaaksi todettuja toimintatapoja. Tätä kokoelmaa kutsutaan standardiksi ja tarkemmalta nimeltään se on ISO 22301 -standardi.

Standardi on työkalu - ei vaatimuslista

Liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmällä kehitetään ja ylläpidetään toimintoja, joiden avulla organisaation valmiutta selvitä erilaisista häiriötilanteista tai toiminnan katkoksista kehitetään jatkuvasti paremmaksi tuoden näin laatua ja luotettavuutta organisaation tärkeisiin toimintoihin. Vaikka vain osaa suomalaisista yrityksistä koskee huolto- ja varautumisvelvollisuus tai valmiuslaki, on organisaation toimintakyvyn kannalta olennaista varmistaa kyky vastata yllättäviinkin tapahtumiin ja kriiseihin.

ISO 22301 -standardi ja sitä vasten tehty sertifiointi osoittavat, että yritys täyttää jatkuvuudelle asetetut vaatimukset. Standardi on sovellettavissa mille tahansa toimialalle ja kaikenkokoisiin yrityksiin oli tavoitteena sitten sertifikaatti tai liiketoiminnan kyvykkyyden kehittäminen.

Jatkuvuudenhallinnalla toimitusvarmuutta

Kun yritys sertifioi liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmänsä, se samalla osoittaa, että sillä on suunnitelma esimerkiksi häiriötilanteista toipumiseen, niihin liittyvien prosessien hallintaan, toiminnan jatkuvaan kehittämiseen sekä selkeät mittarit liiketoimintavaikutusten arviointiin ja riskien hallintaan. Asiakkaalle se kertoo hyvin johdetusta yritystoiminnasta ja viestii toimitusvarmuudesta. Sertifiointi myös vakuuttaa sidosryhmät siitä, että yrityksen henkilöstön osaamiseen panostetaan ja että häiriötilanteiden hallintaa harjoitellaan systemaattisesti ja vaikuttavasti.

Koulutus avaa standardin sisällön selkokielelle

Kiwa Inspecta tarjoaa jatkuvuudenhallinnan koulutusta, jossa osallistuja pääsee tutustumaan standardin sisältöön asiantuntijan johdolla. Koulutuksen tärkein tavoite on osallistujien ymmärrys liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmän kokonaisuudesta. Asiantuntija toimii ikään kuin standardin tulkkina, jolloin osallistuja tietää, mitä yksittäiset vaatimukset tarkoittavat käytännön toiminnassa.

Arviointia myös ilman sertifiointia

Koulutus on erinomainen ponnahduslauta kohti jatkuvuudenhallinnan kehittämistä ja mahdollista sertifiointia. Sertifioinnin sijasta tai matkalla sitä kohti erinomaisena apuna toimii ISO 22301 –standardin ymmärtäminen ja jatkuvuudenhallinnan Luotain-arviointi, joka antaa hyvän tilannekuvan siitä, millaisella tolalla jatkuvuudenhallinnan prosessit ovat tällä hetkellä ja millaisiin toimenpiteisiin kannattaa ryhtyä jatkossa.

Lue Bittiumin kokemuksia jatkuvuudenhallinnan sertifioinnista:

Jatkuvuudenhallinnan sertifikaatti viestii asiakkaille luotettavuutta