Laboratoriopalvelut

Lääkinnällisten laitteiden testauspalveluiden tarkoitus on osoittaa, että tuotteet toimivat luotettavasti ja turvallisesti. Näin luodaan ennaltaehkäisevää suojaa loppukäyttäjille. Tämän takia lääkinnälliset laitteet on testattava perusteellisesti korkeimpien laatustandardien täyttämiseksi.

Kiwa-konsernin yritykset, kuten Kiwa Primara ja Kiwa Creiven, tarjoavat organisaatioille mahdollisuuden testata tuotteidensa sähköturvallisuutta, elektromagneettista yhteensopivuutta ja toimivuutta laboratorioissaan, yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti.

Kokemuksemme tekee meistä johtavia toimijoita lääkinnällisten laitteiden brändinrakennuksen alalla, liittyi tuote sitten diagnostiikkaan ja terapiaan, kirurgiaan, kuntoutukseen ja fysioterapiaan tai hammaslääketieteeseen.

Kiwan laboratoriot tukevat yrityksiä koko prosessin ajan, aina alustavasta riskianalyysistä kaikkien vaatimuksenmukaisuutta varmistavien testien läpi vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseen saakka.