Diensten op het gebied van inspectie

Bekijk onze services door hieronder uw markt te selecteren. Of voer een trefwoord in om een lijst met relevante services te krijgen.

  • Volledig onafhankelijk
  • Toonaangevende diensten
  • Breed scala aan marktsectoren
Filter
Service
Markt
Services
Waterkraan
Kiwa Watermark Certificering, Testen en Inspecties

Testen en Kiwa Watermark certificering garanderen dat wordt voldaan aan de eisen van de Nederlandse normen voor producten die in contact komen met drinkwater dat wordt gebruikt in industriële en huishoudelijke drinkwaterinstallaties.

Lees meer
Sanitaire kranen
Kiwa Watermark certificering en testen voor sanitaire kranen

Sanitaire kranen gecertificeerd met het Kiwa Watermark garanderen kwaliteit. In dit toepassingsgebied Kiwa beoordelingsrichtlijnen BRL-K604, BRL-K607, BRL-K608, BRL-K610, BRL-K613, BRL-K635, BRL-K652, BRL-K665, BRL-K669, BRL-K14001, BRL-K14003, BRL-K14006, BRL-K14007, BRL-K14008, BRL-K14018, BRL-K14029.

Lees meer
Monteur aan de slag op werk
Kiwa Watermark Certificering en Testen voor Kranen

Kiwa Watermark gecertificeerde kranen in dienstkranen, terugstroombeveiligingen en gevaarlijke apparatuur garanderen de veiligheid van het drinkwater. Betreft BRL-K611, BRL-K646, BRL-K651, BRL-K660, BRL-K14011, BRL-K14014, BRL-K14030.

Lees meer
Rubbers testen
Prestatietesten voor Rubbers en Lijmen

Vertrouwen in rubber- en lijmproducten is wat leveranciers, inkopers, inspecteurs en consumenten willen hebben, of bieden. Het vertrouwen in de kwaliteit van materialen, producten en fabricage kan door Kiwa worden aangetoond door middel van testen die in een wereldwijd netwerk van deskundige laboratoria worden uitgevoerd.

Lees meer
Onderdelen en accessoires voor sanitaire kranen
Prestatietesten voor sanitaire kranen en toebehoren

Mechanisch, chemisch, lekdichtheid en hydrostatische testdruk op alle soorten sanitaire kranen, toebehoren, kleppen, terugstroominrichtingen, watermeters en vele andere toestellen.

Lees meer
Kunststof leidingsystemen voor de berging en infiltratie van hemelwater (BRL52250)

Kunststof leidingsystemen voor de opslag en infiltratie van regenwater kunnen worden gecertificeerd met het KOMO-keurmerk. KOMO-kwaliteitsverklaringen onder Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-52250.

Lees meer
Waterstroming
Hulpstukken van nodulair gietijzer voor leidingsystemen van PVC-U, PVC-O of PE (BRL-K773)

De producten zijn bestemd om te worden toegepast als verbindingselementen van PVC-U en PE buizen voor het transport van drinkwater of afvalwater.

Lees meer
Parachutisten in een cirkel
Stortbakken (BRL-K620)

De Beoordelingsrichtlijn BRL-K620 bevat de eisen aan stortbakken. Deze producten zijn bestemd om te worden toegepast als sanitaire spoelinrichting voor closetpotten. Ze worden aangesloten op drinkwaterinstallaties met een watertemperatuur van maxi...

Lees meer
Blusgassysteem
Training Blusgassystemen 2 (hydraulisch calculeren + ontwerpen)

Training Blusgassystemen 2 (hydraulisch calculeren en ontwerpen) bij Studiecentrum Kiwa FSS (R2B en NCP)is een training voor personen die zich bezighouden met ontwerpen van blusgasinstallaties.

Lees meer
Grafische rode afbeelding
REOB: Training Onderhoudsdeskundige droge blusleidingen (1-jaarlijks onderhoud, exclusief afpersen)

Studiecentrum Kiwa FSS (R2B en NCP) biedt de opleiding tot onderhoudsdeskundige droge blusleidingen (1-jaarlijks onderhoud, exclusief afpersen) (REOB).

Lees meer
Ontruimingsalarm inspecteren
Training Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties

Studiecentrum Kiwa FSS (R2B en NCP) biedt de training Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Een training voor (aankomende) Beheerders van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties zoals gebouwbeheerders, hoofd technische dienst, facilitair managers.

Lees meer
Windturbines testen en inspecteren

Om de CO2-uitstoot te verminderen wekken we steeds meer energie op met behulp van hernieuwbare bronnen. In veel Europese landen is elektriciteit opgewekt door windturbinegeneratoren (WTG's) al goed voor een flink deel van de beschikbare groene stroom.

Lees meer
EN 14015 - Inspectie en beoordeling van ter plaatse gebouwde stalen tanks (ontwerp en fabricage)

De constructie van opslagtanks met een vlakke bodem brengt een breed scala aan technische uitdagingen met zich mee. Van fundering, tot tankbodem, en van dak dak tot veiligheidsuitrusting.

Lees meer
Kiwa NSF/ANSI/CAN 61 Product certificaat voor drinkwatersystemen/materialen

Kiwa certificeert alle onderdelen en componenten van leidingsystemen en apparaten die in contact komen met drinkwater volgens NSF/ANSI/CAN 61.

Lees meer
Inspectie CO/LPG Detectiesysteem

In parkeer- en stallingsgarages voor motorvoertuigen kunnen de normale (bedrijfs)omstandigheden een onveilige omgeving voor de aanwezigen vormen door uitlaatgassen of lekkages. Een van de maatregelen die kan bijdragen aan de veiligheid van de aanwezigen is koolmonoxidedetectie (CO-detectiesysteem) en liquefied petroleum gasdetectie (LPG-detectiesysteem). Kiwa R2B is uw betrouwbare partner voor het inspecteren van uw CO/LPG-detectiesysteem.

Lees meer
Mensen zijn aan het parachutespringen
Testen drinkwaterproducten

Als leverancier, afnemer, inspecteur en eindgebruiker wilt u zekerheid. Zekerheid over de kwaliteit van materialen en producten die worden gebruikt in drinkwaterinstallaties en over de vervaardiging daarvan. Kiwa kan deze zekerheid zichtbaar maken door uw producten te testen in ons testlaboratorium.

Lees meer
Afsluiters, regel- en terugslagkleppen voor drinkwatertransport en -distributiesystemen (BRL-K602)

Afsluiters, regelkleppen en terugslagkleppen voor drinkwatertransport en -distributiesystemen (BRL-K602)

Lees meer
Kiwa Watermark certificering, testen en inspecteren van rubbers en lijmen

Certificering, testen en inspectie van rubbers en lijmen voor (kunststof) leidingsystemen voor het transport van drinkwater. Kiwa Watermark kwaliteitsverklaringen onder beoordelingsrichtlijnen BRL-K17504/03, BRL-K17505-1, BRL K17505-2, BRL-K525, BRL-K535.

Lees meer
PVC buizen
Schuif en overgangsstukken van PE voor PVC/CPE en koperen gasleidingen

Deze keuringseis beschrijft de eisen voor de schuif en overgangsstukken voor het vervaardigen van een niet trekvaste verbinding met PVC/CPE buizen onderling en PVC/CPE en koperen buizen toegepast met een werkdruk van maximaal 200 mbar. De diameter van de aan te sluiten PVC/CPE buis is ≤ 50 mm en die van de koperen buis ≤ 42 mm.

Lees meer
Schuimvormende lekzoekmiddelen

Deze keuringseis beschrijft de eisen voor lekzoekmiddelen voor het opsporen van gaslekken in metalen en kunststofconstructies binnen een temperatuur bereik van 0 °C tot 50 °C en een druk van 20 mbar tot 8 bar. Deze keuringseisen zijn van toepassing op lekzoekmiddelen die als gebruiksklare oplossingen verkrijgbaar zijn.

Lees meer
Parachutisten in een cirkel
Certificering Drinkwaterproducten

Kiwa test en certificeert producten die worden toegepast in industriële of huishoudelijke (drink-)waterinstallaties. Bij gebleken geschiktheid worden deze producten voorzien van het Kiwa-keur.

Lees meer
 Legionellapreventie waterinstallatie
BRL K15003 certificaten voor drinkwaterchemicaliën

Deze beoordelingsrichtlijn is van toepassing op producten die bestemd zijn voor de behandeling en / of productie van drinkwater

Lees meer
Waterstroming
Membraanfiltratie-elementen voor de behandeling en/of productie van drinkwater (BRL-K14037)

De membraanfiltratie-elementen zijn bedoeld voor elke behandeling van grondwater, oppervlaktewater, zeewater of ander onbehandeld water dat wordt gebruikt bij de productie van drinkwater, tot het punt waar het drinkwater beschikbaar komt voor consumptie.

Lees meer
Parachutisten in een cirkel
K619 Closetpotten

De producten zijn bedoeld om in combinatie met stortbakken (conform beoordelingsrichtlijn BRL-K 620) of spoelkranen te fungeren als sanitaire spoelinrichtingen met verschillende nominale spoelvolumen.

Lees meer