Oppervlakken en infrastructuur

Om te zorgen voor een continu veilige infrastructuur van gebouwen en om de opbouw van toekomstige schade te beperken, is het belangrijk om de toestand van de oppervlakken van gebouwen, bruggen en snelwegen nauwlettend in de gaten te houden. Oppervlakte-inspectie omvat nauwkeurig onderzoek van een reeks kenmerken om de voortdurende robuustheid, kwaliteit en risico's te beoordelen. Kiwa heeft jarenlange ervaring met infrastructuurinspecties wereldwijd, zowel in opdracht van overheden als commerciële organisaties.

Filter
Markt
Services (4 resultaten)
Voetbalveld - Kunstgras
Levensduurverlenging kunstgras voetbalvelden

Sinds 2010 moeten kunstgras voetbalvelden in het achtste jaar na aanleg worden gekeurd volgens de KNVB-gebruiksnorm. Alle reden om de vinger goed aan de pols te houden met KwaZo (KwaliteitsZorg) kunstgras voetbalvelden van Kiwa ISA Sport.

Lees meer
Mensen zijn aan het parachutespringen
Onderzoek levensduur van rubber producten

Kiwa | Onderzoek levensduur van rubber producten

Lees meer
Voetbalveld met energielabel
Duurzaamheidsmeting sportvelden

Kiwa ISA Sport heeft een systeem ontwikkeld voor de duurzaamheidsbepaling van sportvelden en aanverwante producten. De methode is gebaseerd op EN 14040 en EN 14044 en analyseert een product door zijn gehele levenscyclus. De uitkomst is een categorisering aan de hand van een duurzaamheidsmeetlat / Eco-label.

Lees meer
FROSIO buis
Kiwa FROSIO opleiding, dé cursus rondom FROSIO certificering

Schepen, installaties, infrastructurele bouwwerken en andere constructies die zijn blootgesteld aan weer en wind worden doorgaans behandeld met coatings en verf. Om ervoor te zorgen dat zo’n beschermingslaag voldoet aan hoge kwaliteitseisen, moet deze worden aangebracht door vakmensen. Het Noorse kwaliteitsschema FROSIO borgt dit.

Lees meer