(Brand)veiligheid en beveiliging

Inspecties op het gebied van brandveiligheid en beveiliging zijn onmisbaar om het risico op schade aan mensen in gebouwen te minimaliseren. Onveilige locaties zijn vaak het gevolg van een combinatie van factoren, waaronder slecht onderhoud, gebrek aan veiligheidsmaatregelen, onvoldoende training en niet-naleving van veiligheidsvoorschriften. Regelmatige inspecties op het gebied van brand- en andere veiligheidsmaatregelen en toewijding aan veilige werkpraktijken kunnen het risico op ongevallen en letsel verminderen. Kiwa is een toonaangevend inspectie-instituut voor brandveiligheid en beveiliging, werkzaam in uiteenlopende sectoren als gezondheidszorg, horeca, transport, logistiek, industrie, (petro)chemie, datacentra en opslag van gevaarlijke goederen.

Filter
Markt
Services (19 resultaten)
Inspectie gasdetectiesysteem
Inspectie CO/LPG Detectiesysteem

In parkeer- en stallingsgarages voor motorvoertuigen kunnen de normale (bedrijfs)omstandigheden een onveilige omgeving voor de aanwezigen vormen door uitlaatgassen of lekkages. Een van de maatregelen die kan bijdragen aan de veiligheid van de aanwezigen is koolmonoxidedetectie (CO-detectiesysteem) en liquefied petroleum gasdetectie (LPG-detectiesysteem). Kiwa FSS is uw betrouwbare partner voor het inspecteren van uw CO/LPG-detectiesysteem.

Lees meer
Gebouwenscan
Inspectie bouwkundige brandveiligheid door Kiwa FSS

Bij een inspectie bouwkundige brandveiligheid wordt door Kiwa FSS een inspectie uitgevoerd op basis van de geldende brandveiligheidsregelgeving obv NEN 6059 of het inspectieschema VIVB.

Lees meer
Helder water
Brandkranen (BRL-K614)

De brandkranen zijn bedoeld voor drinkwaterinstallaties met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een watertemperatuur van ten hoogste 25°C.

Lees meer
Kiwa FSS Testlab
Kiwa FSS Testing: testlab voor sprinklers

Sprinklerinstallaties bewijzen al vele jaren een betrouwbare brandbeveiligingsinstallatie te zijn. Veel van deze installaties zijn inmiddels op leeftijd. Bij ons Kiwa FSS Testlab kunnen wij nu steekproefsgewijs de betrouwbaarheid van bestaande sprinklers testen. Wilt u meer weten, lees dan verder.

Lees meer
Noodverlichting
Inspectie Noodverlichting

In openbare gebouwen of op een werkplek kan in geval van een spanningsuitval, door het ontbreken van daglicht, paniek ontstaan bij de aanwezige personen. Een goed geprojecteerde en functionerende noodverlichting voorkomt dat er bij spanningsuitval paniek ontstaat en laat bij een calamiteit de ontruiming van een gebouw of werkplek snel en ordelijk verlopen. Kiwa FSS kan voor u een inspectie uitvoeren om vast te stellen dat de noodverlichting voldoet aan het doel.

Lees meer
Inspectie ontruimingsalarm
Inspectie Brandmeldsystemen en ontruimingsalarmsystemen

Bij een brand zijn een brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie cruciaal voor de veiligheid van de gebruikers van een gebouw en het beperken van de schade. Kiwa R2B is dé expert op het gebied van inspecties op brandmeld- en ontruimingsalarmsystemen, kijk hier voor meer informatie!

Lees meer
Brandbeveiligingssystemen
K21045 Fire Protection Systems

BRL K21045 Brandbeveiligingssystemen is een internationaal toepasbaar certificatieschema voor het testen, inspecteren en certificeren van brandbeveiligingssystemen.

Lees meer
Inspectie zorginstelling
Quickscan Brandveiligheid in gebouwen

Als gebruiker / eigenaar bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid in uw pand. Vaak een ingewikkeld dossier, zo blijkt uit de praktijk. In het Bouwbesluit 2012 zijn alle brandveiligheidseisen opgenomen waaraan gebouwen in Nederland ten minste moeten voldoen.  

Lees meer
Sprinkler
Inwendige leidinginspectie sprinklerinstallaties

Om optimaal te kunnen functioneren, moet automatische sprinklerinstallatie zijn aangesloten op betrouwbaar leidingnet. Kiwa FSS heeft veel kennis en ervaring op gebied van automatische sprinklerinstallaties en is dan ook dé expert als het gaat om leidinginspectie sprinklerinstallaties.

Lees meer
Blusgassysteem
Luchtdichtheidsonderzoek blusgassystemen

De brandveiligheid van een gebouw hangt niet alleen af van de kwaliteit van de daarin aanwezig alarmerings- en blussystemen, maar ook van de bouwkundige brandveiligheid van het gebouw zélf. Zo speelt de luchtdoorlatendheid van een ruimte een belangrijke rol bij de effectiviteit van een blusgasinstallatie.

Lees meer
Blusschuimsysteem
Inspectie Blusschuimsysteem - Blusschuiminstallatie

Kiwa FSS inspecteert systemen voor blusschuimbeveiliging. Blusschuimsystemen worden vooral toegepast bij de bescherming van opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen. Meer weten over blusschuiminstallaties, lees verder.

Lees meer
Inspectie spoortunnel
Inspectie Rookbeheersingssystemen (RBS)

Rookbeheersingssystemen (RBS) zijn er voor bedoelt om bij brand een rookvrije vluchtweg te creëren voor gebruikers van een bouwwerk. De rook die ontstaat bij een brand vult een gebouw binnen aanzienlijke tijd. Een betrouwbare RWA-installatie is dan ook van belang wanneer mensen bij brand een gebouw moeten verlaten. Kiwa FSS is uw betrouwbare en deskundige partner voor het inspecteren van uw rookbeheersingsinstallatie, rook- en warmteafvoerinstallaties, overdrukinstallaties of langsventilatie- en stuwdrukinstallaties.

Lees meer
Inspectie gebouwen
Inspectie en Certificering Watermistsystemen

Een watermistsysteem is een brandbeveiligingssysteem dat zeer fijne watermist of waternevel gebruikt. Als onafhankelijke Inspectie-Instelling kan Kiwa R2B voor u uw watermissysteem inspecteren. Kiwa FSS heeft veel ervaring met het inspecteren en certificeren van systemen voor watermistbeveiliging op basis van de CCV inspectieschema’s en op normconformiteit.

Lees meer
Huizen in nieuwe woonwijk
Inspectie Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)

Het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) betreft de beveiliging van woningen, woongebouwen, complexen en woonwijken. Het bestaat uit twee keurmerken te weten PKVW Nieuwbouw en PKVW Bestaande Bouw. Kiwa FSS is inspectie-instelling voor het inspecteren van het PKVW.

Lees meer
Vuurwerk
Inspectie Vuurwerkkluizen

Kiwa FSS inspecteert vuurwerkkluizen. Het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) stelt eisen voor beveiligen van (buffer)bewaarplaatsen en verkoopruimten van vuurwerkverkooppunten. Eén van belangrijkste eisen is het aanbrengen van een sprinkler-, brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.

Lees meer
Test-/meettrailer voor watergebaseerde blussystemen Watervoorzieningscapaciteit
Meetwagen Bluswatercapaciteit voor Watervoerende Blussystemen

Bij een watervoerend blussysteem is nodig om periodiek te kijken of vereiste capaciteit nog wordt behaald. Kiwa FSS heeft speciale aanhanger/meetwagen, voorzien van gekalibreerde capaciteitsmeter met slangen en appendages. inspectie bluswatercapaciteit centrale bluswatervoorziening sprinkler sprinklersysteem corrosie

Lees meer
Inspectie blusgassysteem
Inspectie Blusgassysteem / Blusgasinstallatie

Kiwa FSS inspecteert blusgassystemen / Blusgasinstallaties o.b.v. de CCV inspectieschema’s en op normconformiteit. Wilt u meer weten over inspectie van een blusgassysteem, lees dan verder.

Lees meer
Inspectie gebouwen
Inspectie Inbraakbeveiliging, laat Kiwa FSS uw Inspectieplan Opstellen

Kiwa FSS kan een inspectie inbraakbeveiliging uitvoeren: ondersteunen bij het in kaart brengen van de risico’s en u begeleiden in de realisatie van uw beveiligingsbehoefte.

Lees meer
Inspectie Petrochemie
Inspectie brandveiligheid PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen)

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS 15) is een richtlijn voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Een onderdeel van die PGS 15 is gericht op de brandveiligheid van de opslag. Kiwa Fire Safety & Security (Kiwa FSS) kan de brandveiligheidsaspecten uit deze richtlijn inspecteren en certificeren.

Lees meer