Wijzingen voor erkenningen

Opleidingseisen

In de erkenningsregeling CCV Voertuigbeveiliging die op 1 april 2021 is ingegaan, staan opleidingseisen vermeldt waaraan iedere inbouwer en technisch beheerder van voertuigbeveiliging moet voldoen. Deze erkenningsregeling is gepubliceerd op de website van het CCV. Na de ingangsdatum heeft iedere inbouwer en technisch beheerder twee jaar de tijd om de juiste opleiding te volgen.  

Voor universele inbouwbedrijven (in de huidige situatie de inbouwbedrijven met een individuele erkenning) is het verplicht om de online bijscholing te volgen als men voor 1 april 2021 een diploma SCM inbouwspecialist heeft behaald. De online bijscholing kan gevolgd worden bij Innovam, het betreft de ‘SCM bijscholing CCV Voertuigbeveiliging 2020’. Heeft de inbouwer nog geen diploma SCM inbouwspecialist, dan moet de nieuwe opleiding tot inbouwspecialist gevolgd worden. Dit is de opleiding 'Inbouwspecialist beveiligingssystemen SCM'. 

Voor merkdealers (in de huidige situatie de inbouwbedrijven met een groepserkenning) wordt de opleiding verzorgd door de importeur. 

Een aanvullende eis voor inbouwers die werken aan EV-voertuigen is dat ze moeten beschikken over een 'Diploma ev-VOP NEN 9140 (basis)' of een 'Diploma ev-VP NEN 9140 (gevorderd)'. 

De opleidingseisen kunt u hier terugvinden. 

Overige wijzigingen Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging

Wilt u meer informatie over andere wijzigingen van het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging? Lees dan hier verder.