30 maart 2021

Verklaring van Betrouwbaarheid

Alle medewerkers die betrokken zijn bij het inbouwen, controleren en herstellen van beveiligingssystemen moeten een "Verklaring omtrent Gedrag" (VOG) indienen bij de aanvraag van een erkenning, of bij het registreren van een inbouwmonteur. Op moment van indienen mag de VOG niet ouder zijn dan drie maanden.

Monteurs die alarminstallaties op de PAC aansluiten moeten in het bezit van een
"Verklaring van Betrouwbaarheid" (VVB) zijn, zoals bedoeld in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, artikel 10, eerste lid.

Volgens de wet is een alarminstallateur, een persoon die: 
- Alarmapparatuur, installeert of zorgdraagt voor het onderhoud van alarmapparatuur;
- Een plan voor de installatie van alarmapparatuur ontwerpt;
- Assistentie verleent aan een persoon als bedoeld onder 1ste of 2de.

Als een VvB aanwezig is, hoeft er geen VoG meer te worden aangeleverd voor de desbetreffende monteur.

Aanvragen van de VvB:
U kunt voor de aanvraag van de VvB gebruik maken van het aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier dient u te mailen naar team Korpscheftaken van de eenheid waar u woont, deze mailadressen kunt u vinden op de website van de politie