Aanvraag Rijkstypekeur

Om een Rijkstypekeur te krijgen op een blusapparaat zal er een aanvraag ingediend moeten worden bij Kiwa FSS Certification. Indien de bescheiden bij de aanvraag niet compleet zijn en/of niet voldoen aan de eisen, wordt de aanvrager hiervan op de hoogte gebracht. Zodra alle bescheiden compleet zijn en voldoen aan de eisen, wordt het Rijkstypekeurnummer toegekend en wordt de bevestiging verzonden aan de aanvrager.

De behandeling van de aanvraag bestaat uit zowel controle op aanwezigheid als op bruikbaarheid van bescheiden bij de aanvraag. Onderstaande bescheiden moeten bij de aanvraag zijn gevoegd en moeten voldoen aan vermelde eisen: