Scheepvaart

Blusmiddelen die bestemd zijn voor plaatsing aan boord van zeeschepen waarop richtlijn nr. 96/98EG van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1996 inzake uitrusting van zeeschepen van toepassing is en zijn voorzien van het merk van overeenstemming, weergegeven in bijlage D van die richtlijn, behoeven geen Rijkstypekeur. Het betreffende merk van overeenstemming is het bekende stuurwiel.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden bij de Europese Commissie en onder dit Publicatieblad van de Europese Unie.