Rijkstypekeur: het etiket

Hieronder vindt u de instructies voor het ontwerpen van het etiket.

Let op de volgende zaken:

  • De kop "BRANDBLUSSER" met daaronder de vulling en rating, moet overeenkomen met keuringsrapport;
  • Evenveel pictogrammen als instructies, let op begrijpelijkheid opmaak;
  • Pictogramgrootte (instructie en klasse);
  • Pijlen in pictogrammen;
  • Waarschuwingsgegevens; let op elektriciteitsgevaar bij watergedragen blusapparaten, tekst conform EN3-7:2004
  • Infoblok blusstof moet overeenkomen met het keuringsrapport;
  • Vermelding conform EN-3;
  • Jaartal gegevens in het ovaal, eerst het jaartal en dan de maand!;
  • Gegevens ovaal niet met de hand invullen.
  • Vanaf juli 2019 dient het Rijkstypekeurmerk (het ovaal) in deel 4 geplaatst te worden. Dit is een correctie op eerdere aanwijzingen conform EN 3-7 Art. 16.2 Markering. Hier wordt verwezen naar Figuur 2, waarin per deel van het etiket wordt aangegeven wat hierin (minimaal) vermeld dient te worden. Bij deel 4 staat o.a.: "het nummer of referentie in relatie tot de goedkeur van de blusser"

Instructie etiket / Instruction use Dutch Approval mark: