Bijzondere situaties

In een aantal bijzondere situaties, is het niet vereist dat blusmiddelen over een Rijkstypekeur beschikken.

Er kan dan worden volstaan met het aanvragen van een machtiging. Bij aanvraag van de machtiging moet overlegd worden:

  • Een aanduiding van het type draagbare blustoestel met bijbehorende vulling
  • Het adres van de fabrikant van het draagbare blustoestel en van de fabrikant van de vulling
  • Een vermelding van de reden van invoer of bijzondere toepassing

Er kan een machtiging worden aangevraagd voor de volgende situaties:

  • Wanneer blusmiddelen bestemd zijn voor experimentele doeleinden
  • Wanneer blusmiddelen bestemd zijn voor exposities
  • Wanneer blusmiddelen bestemd zijn voor gebruik als monster bij een ingevolge van besluit 97 te verrichten keuring
  • Wanneer blusmiddelen bestemd zijn voor tijdelijk gebruik in Nederland zonder dat het oogmerk aanwezig is deze met het oog op gebruik in Nederland te verhandelen.