Schade analyses

In veel gevallen is onafhankelijk advies nodig om de oorzaak van de schade vast te stellen. Hierdoor kunnen de kosten van de schade verhaald worden op de juiste partij en kunnen soortgelijke storingen in de toekomst worden voorkomen.

Een incidenteel schadegeval kan erop wijzen dat het warmte-energiedistributienet op een aantal locaties het einde van zijn levensduur nadert. Nadat de oorzaak van de schade is vastgesteld, kunnen vergelijkbare delen van het netwerk die nog niet zijn uitgevallen, worden onderzocht en geanalyseerd. Het laboratorium waar deze analyses worden uitgevoerd is uitgerust voor chemische en fysische analyses, mechanische testen en microscopische analyses. De resultaten van de analyse helpen om te verduidelijken of er in de toekomst meer schadegevallen te verwachten zijn en geven aan of een eventuele vroegtijdige vervanging van delen van het netwerk gerechtvaardigd is.

In eerste instantie zal Kiwa informatie verzamelen over het geval van schade. De volgende actie is het opstellen van een stappenplan om het specifieke schadegeval zo goed mogelijk te analyseren. Een van deze benaderingen is deskresearch. Daarnaast beschikken we over een volledig uitgerust laboratorium waar het materiaal in bijvoorbeeld een testopstelling aan proeven kan worden onderworpen.

Onze services

Kiwa heeft een breed scala aan analyses op het gebied van schade. Bekijk hieronder wat wij te bieden hebben.

 • Met name netbeheerders en verzekeraars, maar ook overheidsinstellingen zoals justitie kunnen bij Kiwa Technology terecht voor een onafhankelijke schadeanalyse of schadeonderzoek.
  Lees meer
 • Kiwa Technology kan u adviseren over alle vraagstukken mbt risicomanagement en analyses.
  Lees meer
 • Innovatieve producten en technologieen: Wanneer u engineer, assetmanager of inkoper bent van een beheerder van buisleidingen, of wanneer u leverancier of producent bent, kunt u bij Kiwa Technology terecht om een onafhankelijk oordeel te verkrijgen over nieuwe technieken.
  Lees meer
 • De weerstand tegen permeatie van gassen en water door leidingwanden en andere scheidingscomponenten zoals folies is voor vele praktijktoepassingen een uiterst belangrijke eigenschap. Kiwa Technology kan u helpen en zoeken naar de juiste oplossing.
  Lees meer
 • Kiwa Technology is door zijn onafhankelijkheid en deskundigheid de aangewezen partij om u bij de beoordeling van mofverbindingenj van dienst te zijn. In het laboratorium kunnen moffen worden beoordeeld door middel van chemische en fysische analyses, mechanische tests en microscopie.
  Lees meer
 • Testmogelijkheden materiaalonderzoek en schadeanalyse. Bij schades of problemen in het algemeen ligt de oorzaak vaak op meerdere gebieden. Kiwa Technology heeft als onafhankelijke partij in de loop der jaren veel ervaring opgedaan met onderzoek aan schades en materialen
  Lees meer
 • Kiwa adviseert u graag wanneer u vanuit de specialistische KB informatie een vertaalslag wilt maken naar uw dagelijks beheer of bij een benodigde second opinion bij ontwerpen of metingen.
  Lees meer