Schade analyses

In veel gevallen is onafhankelijk advies nodig om de oorzaak van de schade vast te stellen. Hierdoor kunnen de kosten van de schade verhaald worden op de juiste partij en kunnen soortgelijke storingen in de toekomst worden voorkomen.

Een incidenteel schadegeval kan erop wijzen dat het warmte-energiedistributienet op een aantal locaties het einde van zijn levensduur nadert. Nadat de oorzaak van de schade is vastgesteld, kunnen vergelijkbare delen van het netwerk die nog niet zijn uitgevallen, worden onderzocht en geanalyseerd. Het laboratorium waar deze analyses worden uitgevoerd is uitgerust voor chemische en fysische analyses, mechanische testen en microscopische analyses. De resultaten van de analyse helpen om te verduidelijken of er in de toekomst meer schadegevallen te verwachten zijn en geven aan of een eventuele vroegtijdige vervanging van delen van het netwerk gerechtvaardigd is.

In eerste instantie zal Kiwa informatie verzamelen over het geval van schade. De volgende actie is het opstellen van een stappenplan om het specifieke schadegeval zo goed mogelijk te analyseren. Een van deze benaderingen is deskresearch. Daarnaast beschikken we over een volledig uitgerust laboratorium waar het materiaal in bijvoorbeeld een testopstelling aan proeven kan worden onderworpen.

Onze services

Kiwa heeft een breed scala aan analyses op het gebied van schade. Bekijk hieronder wat wij te bieden hebben.

  • Innovatieve producten en technologieen: Wanneer u engineer, assetmanager of inkoper bent van een beheerder van buisleidingen, of wanneer u leverancier of producent bent, kunt u bij Kiwa Technology terecht om een onafhankelijk oordeel te verkrijgen over nieuwe technieken.
    Lees meer