Binnensportvloeren

Ten behoeve van de kwaliteitsborging van binnensportvloeren heeft Kiwa ISA Sport een covenant afgesloten met de vermelde binnensportvloerleveranciers.
Een covenant is een twee-partijenovereenkomst en houdt in de leverancier de kwaliteit van het proces voor de realisatie van binnensportvloeren laat certificeren door Kiwa ISA Sport.
Het gehele proces wordt gecontroleerd vanaf de aanlevering van grondstoffen, de installatie van de binnensportvloer tot en met het opgeleverde eindproduct. Daarnaast blijven ook de eindkeuringen volgens een gedefinieerd keuringsschema plaats vinden, om te toetsen of de vloer ook in de praktijk aan de kwaliteits- en sporttechnische eisen voldoet. In het covenant zijn tevens de eisen opgenomen dat de binnensportvloerleverancier werkt volgens een gecertificeerd managementsysteem en dat het aantoonbaar voldoet aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is.

Firma: Sika Nederland BV  
Plaats: 7418 CK Deventer