Bouwmaterialen voor onder- en bovenbouw

Kiwa ISA Sport heeft met diverse toeleveranciers van bouwmaterialen (zoals gravel, halfverharding, lava en E-bodemas) keurmerkcontracten afgesloten. In plaats van monstername op elk individueel project (wat altijd mogelijk is) is de controle van de materialen verschoven naar het productieproces, door een regelmatige controle op de productielocaties van de betreffende bedrijven. In de praktijk staat bij de eindkeuring van de projecten dat deze materialen 'onder keur' worden geleverd.