Procescertificatie

Statistieken tonen aan dat het zeker niet vanzelfsprekend is dat een nieuw kunstgrasveld in één keer wordt goedgekeurd. En dat is vervelend voor zowel de aannemer, die voor de faalkosten opdraait, als voor de opdrachtgever, die zich geconfronteerd ziet met uitstel van oplevering. Daarom is het beter preventief, eenduidig en controleerbaar te werk te gaan.

Samen met enkele aannemers ontwierp Kiwa ISA Sport een beoordelingsrichtlijn (BRL) voor de aanleg van sportvloerconstructies. De BRL is ontwikkeld om de kwaliteit van sportconstructies te verhogen en de procesbeheersing van het aanlegproces op basis van NOC*NSF-normen te bevorderen.

Deze certificatieregeling maakt vakbekwaamheid inzichtelijk en is gebaseerd op prestatie-eisen, normering en wet- en regelgeving. Een afgegeven certificaat betekent dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door het bedrijf geleverde werk voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in de certificatieregeling.

Firma: Antea Group
Plaats: 7418 AH Deventer