28 februari 2019

Gastec QA keuringseis waterstofgas in de maak

Het Nederlandse aardgasnet is relatief eenvoudig geschikt te maken voor de distributie van waterstofgas, zo bleek onlangs uit een onderzoek dat Kiwa uitvoerde voor Netbeheer Nederland. Kiwa, beheerder van het Gastec QA keurmerk, anticipeert hierop met een nieuwe Keuringseis (KE) 214 ‘Geschiktheid voor waterstofgas’. Deze bevat op waterstofgas toegespitste eisen voor componenten die worden gebruikt in netwerken.

Het huidige Gastec QA keurmerk is logischerwijs gericht op componenten die gebruikt worden in de distributie en toepassing van fossiele gassen als aardgas, propaan en butaan. De nieuwe KE 214 bevat specifieke eisen voor componenten die worden gebruikt in een waterstofgasnetwerk. Zo kan een drukregelaar voor aardgas niet zomaar worden gebruikt voor waterstof. Hetzelfde geldt voor kleppen en afsluiters. De KE 214 is geschreven als een keuringseis voor alle bestaande producten in het gasdistributienetwerk. Fabrikanten die zich willen certificeren tegen KE 214 moeten al in het bezit zijn van een Gastec QA-certificaat of kunnen beide keurmerken gelijktijdig behalen in één traject.

Het College van Deskundigen Gastec QA ziet de KE 214 ‘Geschiktheid voor waterstofgas’ als de eerste stap op weg naar een volledig keurmerk voor  waterstofgas. Naar verwachting zal in de nabije toekomst elk product dat gebruikt wordt in netwerken en installaties voor waterstofgas een eigen keuringseis krijgen, waarin onder meer eisen op gebied van permeatie worden meegenomen. Omdat er op dit moment nog geen ‘druppel’ waterstofgas door het aardgasnet gaat, verwacht Kiwa dat de inzichten die worden opgedaan bij het opstellen van de KE 214 ook zullen leiden tot aanpassing van de Gastec QA kwaliteitseisen.

Waterstof geldt al jaren als grote beloftes als het gaat om nieuwe, duurzame energiebronnen. In een aantal landen is waterstof al een belangrijke troef in de energietransitie. Zo wil Japan de Olympische Spelen van 2020 op waterstof laten draaien en wordt in Rusland onderzocht of aardgas in waterstof omgezet kan worden. In Nederland speelt waterstof nog geen grote rol in de energievoorziening. Wel experimenteren energiemaatschappijen, industrie, netbeheerders en lokale overheden volop met waterstoftoepassingen en rijden intussen de eerste bussen en personenauto’s op waterstofgas rijden al rond.

Wilt u meer weten over de nieuwe KE 214? Floris van Halem, productmanager Gastec QA, vertelt u er graag meer over. Neem contact met hem op via floris.van.halem@kiwa.nl of +31(0)88 998 3384.