15 juli 2019

GCVB omarmt Veiligheidsladder als veiligheidsinstrument

De Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB), waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers werken aan een veiligere bouwketen, hanteert vanaf 2021 de Veiligheidsladder om het veiligheidsbewustzijn meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken van opdrachtnemers.

Ondertekenaars van de GCVB én de Rijksoverheid maakten onlangs bekend dat veiligheidsbewustzijn als verplichting wordt opgenomen in aanbestedingen en contracten in de bouw. De GCVB hanteert hierbij de Veiligheidsladder, een norm die wordt beheerd door de NEN. Opdrachtgevers én opdrachtnemers moeten zich hiervoor certificeren. De partijen achter de GCVB zijn ervan overtuigd dat het verankeren van veiligheidsbewustzijn in aanbestedingen en contracten leidt tot minder ongevallen op de bouwplaats.

In een persbericht laat de GCVB weten dat met de Veiligheidsladder ingegrepen kan worden waar het effect heeft: ‘Bij certificering op de Veiligheidsladder wordt het daadwerkelijke veiligheidsgedrag ge-audit. Hogere certificering bereik je alleen als je meer aandacht voor veiligheid hebt. Het is geen investering in een certificaat, maar een investering in de veiligheid van medewerkers.’ De invoering van de Veiligheidsladder bij GCVB-ondertekenaars verloopt stapsgewijs: trede 2 is vanaf 2021 vereist, trede 3 vanaf 2023.

Met de Veiligheidsladder werken organisaties stapsgewijs toe naar een hoger niveau van veiligheid en veiligheidsbewustzijn. De Veiligheidsladder vindt zijn oorsprong in de ProRail Veiligheidsprestatieladder. De methodiek wordt intussen ook door veel organisaties buiten de spoorsector ingezet om veiligheid en veiligheidsbewustzijn te verankeren in de bedrijfsprocessen. Het certificaat dat bij de norm hoort, wordt steeds vaker gebruikt als selectiecriterium bij offertes en aanbestedingen. Ook vragen steeds meer hoofdaannemers certificering van hun onderaannemers.

Kiwa kan bedrijven certificeren voor de Veiligheidsladder. Ook bieden we de training De Veiligheidsladder in de praktijk, speciaal voor personen die zich binnen hun organisatie bezighouden met de invoering van (stap 3 en 4) van de Veiligheidsladder.