4 juni 2019

H&M eerste Nederlandse non-foodretailer met ISO 50001-certificaat

Kiwa reikt certificaat energiemanagement uit aan H&M Nederland.

Modeketen H&M Nederland heeft van Kiwa het ISO 50001-certificaat voor energiemanagement ontvangen. Daarmee is H&M de eerste Nederlandse non-foodretailer die deze belangrijke certificering krijgt. De H&M-groep wil deel uitmaken van een duurzame oplossing voor de gevolgen van het broeikaseffect en klimaatverandering en liet zich daarom door Kiwa certificeren. Paul Hesselink, CEO van Kiwa, overhandigde het ISO 50001-certificaat aan H&M.

Susan Krau, country manager van H&M Nederland, is trots op de certificering: “Onze eerste prioriteit is energie-efficiëntie, zodat we niet meer dan nodig gebruiken en geen energie verspillen. Met ons energiemanagementsysteem kunnen we nauwkeurig beoordelen waar en wanneer we kunnen besparen, zodat de facility-afdeling meteen kan ingrijpen.”

Paul Hesselink, CEO van Kiwa: “Certificering maakt inspanningen van bedrijven en organisaties op allerlei terreinen meetbaar en zichtbaar. Het is goed om te zien dat de modebranche, met een bedrijf van statuur als H&M voorop, verantwoordelijkheid neemt en verantwoording wil afleggen als het gaat om het efficiënte gebruik van energie. Dat vormt een belangrijke bijdrage aan een leefbare wereld, nu en op langere termijn.”

ISO 50001

ISO 50001:2018 is dé internationale standaard voor energiemanagement. De norm stelt organisaties in staat energiebeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Met een energiemanagementsysteem kan een organisatie het energieverbruik structureel beheersen en waar mogelijk zelfs verlagen. De ISO 50001 ondersteunt bedrijven bij de invoering van hun energiemanagementsysteem en helpt bij het effectief verbeteren hiervan.

Duurzame ambities

Ook voor de verdere toekomst zet H&M hoog in: het doel is om in 2040 klimaat-positief te zijn in de hele waardeketen. Met de certificatie van het energiemanagementsysteem is al een mooie stap gezet om deze duurzame ambities te bewerkstelligen.

Over Kiwa

Kiwa loopt internationaal voorop op het terrein van Testing, Inspection en Certification (TIC). Onder het motto ‘Partner for Progress’ helpt Kiwa over de hele wereld bedrijven en organisaties in vrijwel alle marktsectoren hun producten, processen, managementsystemen en mensen te ontwikkelen door als onafhankelijke partner kwaliteit, veiligheid, gezondheids- en milieuaspecten te beoordelen. Samen met klanten levert Kiwa zo een bijdrage aan steeds betrouwbaarder, veiliger, efficiënter en duurzamer organisaties die waarde toevoegen aan de samenleving.