22 december 2022

Kiwa helpt Portugal met de overstap naar 100% H2

Najaar 2022 is Kiwa in Portugal gestart met twee nieuwe projecten voor twee Portugese gasdistributienetbeheerders: H2REN voor REN Portgás en Retrofit voor Floene. In opdracht van deze twee operators beoordeelt Kiwa de geschiktheid van hun gasdistributienetwerken voor waterstof.

‘Door te leren van ervaringen die zijn opgedaan binnen de Kiwa Groep en de toepassing van wereldwijde best practices en technologie, wil Kiwa Portugal lokale klanten ondersteunen gedurende de verschillende stadia van hun strategie’, vertelt Eliana Bessada, country manager Kiwa Portugal. ‘We zetten fors in op het realiseren van de transitie naar een waterstofeconomie. Deze twee projecten zijn daar prachtige voorbeelden van.’ Sjoerd Delnooz, manager Kiwa Technologie vult aan: ‘Waterstof speelt een sleutelrol in de energietransitie. We zijn er trots op dat we kunnen bijdragen aan de directe inspanningen van deze Portugese operators.’

De waterstofdoelstellingen van Portugal

In de energietransitieplannen van Portugal is een belangrijke rol weggelegd voor waterstof. Inmiddels heeft het land dan ook een nationale routekaart voor waterstof. Deze roadmap voorziet in het bijmengen van H₂ in aardgasnetten als eerste stap op weg naar een volledige waterstofgasinfrastructuur. In het kader daarvan startten REN Portgás en Floene met projecten om onder meer helder te krijgen of de infrastructuur en componenten gereed zijn om waterstof te distribueren.

Partner for progress

Met meer dan vijftien jaar ervaring in de waterstofketen kan Kiwa opdrachtgevers kwaliteit bieden. Als ‘partner for progress’ beoordeelt Kiwa in zowel H2REN- als het Retrofit-project de geschiktheid van pijpleidingen, componenten, apparatuur, operaties en onderhoud. Ook worden eventuele hiaten hierin geïdentificeerd. Kiwa bundelt in deze projecten de kennis en kunde van Kiwa-waterstofexperts in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Energietransitie versnellen

Met de projecten in Portugal is Kiwa voor het eerst op het Iberisch schiereiland actief met zijn services op het gebied van waterstof. Met onze internationale aanwezigheid en expertise kunnen we wereldwijd klanten helpen met de kwaliteits- en veiligheidsvraagstukken rondom de energietransitie. Kiwa kan distributienetbeheerders van dienst zijn met beoordeling van netwerkconversie en geschiktheid van het netwerk voor waterstofdistributie naar huishoudens. Door deze geavanceerde kennis over waterstof internationaal in te zetten, willen we de energietransitie te versnellen.

Meer informatie

Kijk voor meer info over onze diensten op het gebied van waterstof op onze themapagina waterstof. U kunt voor meer informatie ook mailen naar hydrogen@kiwa.com.