27 juni 2018

Kiwa reikt 1e CO2-reductiecertificaat uit aan ZND NL B.V.

Als eerste bedrijf van Nederland heeft ZND NL B.V. op 26 juni jl. het CO2-reductiemanagement certificaat ontvangen. Het certificaat werd uitgereikt door de unitmanager Bouw & Infra Paul Zwetsloot aan KAM Manager Frank Höppner. Met de uitreiking van dit certificaat als aanvulling op het al aanwezige ISO 14001 certificaat voldoet ZND NL B.V. aan de eisen van de Europese Energie Efficiency Directive (EED).

Certificatieschema CO2-reductiemanagement met ISO 14001

ISO 14001 is de internationale norm voor milieumanagementsystemen. Doel van deze norm is het beheersen en verminderen van de milieu aspecten van organisaties. Binnen de norm is energie één van de milieuaspecten. Een groot aantal organisaties is ook verplicht, op basis van de Europese Energie Efficiency Directive (EED), om een zogenaamde energieaudit uit te voeren. De EED biedt echter de mogelijkheid om een bestaand ISO 14001 certificaat te gebruiken wanneer daar een ‘certificatie module’ aan wordt toegevoegd die zeker stelt dat voldaan wordt aan de eisen uit de EED. SCCM heeft een dergelijke certificatie module ontwikkeld onder de naam ‘certificatieschema CO2-reductiemanagement met ISO 14001’ voor haar ISO 14001 certificatieschema. Organisaties die al in het bezit zijn van een SCCM ISO 14001 certificaat en die zich laten certificeren voor dit CO2-reductiecertificaat voldoen daarmee op relatief eenvoudige wijze aan de energieaudit van de EED.

Over ZND

ZND is de grootste producent van bouw- en dranghekken in Europa. Dankzij de 50 jarige ervaring is de naam ZND in heel Europa synoniem voor de produktie van koudgetrokken draad, gepuntlaste netten en natuurlijk bouwhekken. Bij ZND Draad werken meer dan 300 personen op de vier productielocaties in Nederland, Frankrijk, Polen en het Verenigd Koninkrijk.

Over Kiwa

Kiwa kan uw organisatie, als onafhankelijke certificatie-instelling, toetsen aan de eisen die in het SCCM certificatieschema ISO 14001 worden gesteld als ook aan de eisen t.a.v. CO2-reductiemanagement in het kader van EED. Het certificatieschema ISO 14001 is gebaseerd op dezelfde continue verbeterprincipes als ISO 9001, ISO 45001 en verschillende productcertificatieschema’s. Hierdoor is het mogelijk om audits te combineren. Deze one-stop-shop formule kunnen wij in uiteenlopende branches toepassen.
  

Co2 certiticaat ZND(1).jpg

Uitreiking 1e CO2-reductiemanagment met ISO 14001 certificaat aan ZND NL B.V. Op foto v.l.n.r.: Frank Höppner (KAM-Manager ZND NL B.V.) en Paul Zwetsloot (unitmanager Bouw en Infra Kiwa Nederland)