1 augustus 2019

Leanery-app helpt bij verplichte EED-audit en informatieplicht

De Energy Efficiency Directive (EED) is een Europese richtlijn die onder meer bedrijven verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Op basis van hun omvang moeten ondernemingen in het kader van de EED verplicht een vierjaarlijkse energie-audit laten uitvoeren. Daarnaast is er vanaf 1 juli 2019 de informatieplicht voor de erkende maatregelen energiebesparing, die gerapporteerd moeten worden aan de RVO via eLoket. De app Leanergy, van Kiwa-partner Energie Compleet, is daarbij een goed hulpmiddel.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Organisaties die jaarlijks 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) of meer gebruiken vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Zij hebben de plicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Ook deze ondernemingen moeten rapporteren op welke manier ze hun energieverbruik willen terugdringen en wat ze hebben gedaan om het bedrijf te verduurzamen.

Verplichte EED-audit

De energie-audit is verplicht voor bedrijven met een totale omvang (dus inclusief deelnemingen, partnerondernemingen, etc.) van meer dan 250 fte óf een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen (inclusief deelnemingen, partnerondernemingen, etc.). Onderdeel van de audit zijn onder meer een schematisch overzicht van alle energiestromen (inclusief vervoer), een beschrijving van de belangrijkste energieverbruikers, een onderbouwd overzicht van het energiebesparingspotentieel voor de komende vier jaar en een beschrijving van potentiële kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Voldoen aan EED verplichting:

Ondernemingen kunnen op verschillende manieren voldoen aan de informatieverplichting die geldt vanuit de EED:

  • Het maken van een zeer uitgebreide EED-rapportage per vestiging;
  • Certificering volgens de ISO 50001 of een andere internationaal energiebeheersysteem
  • De onderneming onderschrijft de convenant Meerjarenafspraken Energie efficiëntie (MJA3/MEE);
  • Het keurmerk Erkend Duurzaam Plus of Premium certificering (RVO adviseert controlerende instanties dit als EED-vrijstelling te zien).

ISO 50001 certificaat

De internationale norm ISO 50001 ondersteunt organisaties bij de invoering van een energiemanagementsysteem en het effectief uitvoeren en continu verbeteren daarvan. De norm is zo opgesteld dat deze kan worden toegepast door vrijwel elke organisatie die het energiemanagement optimaal wil inrichten en inzichtelijk wil maken. Dat laatste maakt ISO 50001 certificering een perfect instrument om te voldoen aan de informatieplicht in het kader van de EED.

Leanergy-app

Om organisaties te helpen met continu inzicht in hun energiemanagement en de maatregelen die ze hebben getroffen om de bedrijfsvoering te vergroenen en verduurzamen ontwikkelde Energie Compleet, in samenwerking met Kiwa, de app Leanergy. Met de Leanergy-app en een bijbehorend abonnement kunt u het energieverbruik binnen complete organisatie, dus ook dat van eventuele andere vestigingen, in kaart brengen en monitoren.

Van de apparatuur die u gebruikt tot de manier waarop u uw pand verwarmt, Leanergy legt het vast en adviseert u over een optimale mix van energiebesparende maatregelen voor úw situatie en over de bijbehorende investering. Doordat bovendien in Leanergy al uw energiebesparende inspanningen worden vastgelegd, kan de app u helpen om te voldoen aan de informatieplicht of de EED-verplichting.

Bent u benieuwd naar Leanergy? Onderstaande video geeft u een beknopte indruk van de mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Energie Compleet via +31 40 368 1007 of info@leanergy.nl.