18 april 2019

Nieuwe beoordelingsrichtlijn: Groutmengsels voor het afdichten van boorgaten

Afgelopen week is de nieuwe beoordelingsrichtlijn ‘Groutmengsels voor het afdichten van boorgaten’ ter kritiek gepubliceerd. Deze beoordelingsrichtlijn zorgt ervoor dat bedrijven, die grout op de markt brengen, worden erkend voor hun product. Deze verklaring, op milieu hygiënisch gebied, was in de regeling Bodemkwaliteit nog niet mogelijk. 

Aanleiding

Bij de aanleg van ondergrondse bodemenergiesystemen wordt steeds meer gebruik gemaakt van groutmengsels. Inspectie leefomgeving en transport (ILT) houdt toezicht op deze activiteiten en heeft geconstateerd dat regelmatig grouts worden toegepast zonder geldige milieu hygiënische verklaring. Leveranciers in Nederland hebben tot eind 2019 de tijd gekregen om dergelijke overtredingen ongedaan te maken. Op korte termijn moest daarom een beoordelingsrichtlijn worden ontwikkeld die past bij deze geprefabriceerde groutmengsels en hun toepassingsgebied.

Wat zijn groutmengsels?

Er bestaan twee typen groutmengsels: boorgatklei-gebaseerde groutmengsels en cementgebonden groutmengsels. Deze mengsels kunnen worden versterkt door vulstoffen en/of hulpstoffen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de pagina: wijzigingen in BRL’en 2019. Hier vindt u onder andere beoordelingsrichtlijn 5078: Groutmengsels voor het afdichten van boorgaten, maar u vind ook andere beoordelingsrichtlijnen die ter kritiek zijn gepubliceerd of bindend zijn verklaard.