22 juni 2020

Strukton Civiel Projecten op afstand gecertificeerd

Strukton Civiel Projecten, partner in infrastructuur, is de afgelopen periode geaudit voor ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, VCA** en NEN 15288. Het audittraject is succesvol afgerond, maar had een ander verloop dan wanneer het traject een aantal maanden eerder zou zijn doorlopen. De coronarichtlijnen van het RIVM vragen immers om een andere aanpak van sommige audits. Daarom is de certificering van Strukton Civiel Projecten voor een groot deel op afstand gebeurd (remote auditing). We spraken Jelle Wolters, als QA/KAM-manager & Lead Auditor namens Strukton bij beide audits betrokken, over hoe zij remote auditing ervaren hebben.

“We zouden het audittraject begin 2020 starten”, vertelt Jelle. “Dit was de periode waarin de verspreiding van COVID-19 een onuitwisbare impact kreeg. Het behoud van de certificatie is voor ons uiteraard van groot belang en we wilden uitstel voorkomen. We hebben dan ook direct samen met Kiwa bekeken hoe we alsnog invulling aan de audit konden geven. De toetsing op afstand is uiteindelijk een uiterst solide oplossing gebleken. Hierdoor was er enkel nog één projectbezoek noodzakelijk voor de afhandeling van de VCA (P), uiteraard met in achtneming van de COVID-19 maatregelen. Een remote audit is niet geheel nieuw, maar werd nog beperkt toegepast. Ondanks de vele negatieve gevolgen die de verspreiding van het coronavirus heeft, is het tegelijkertijd mooi te zien hoe sommige ontwikkelingen in een stroomversnelling raken als we met elkaar voor een uitdaging staan.”

Remote auditing

Kiwa volgt bij inspecties of audits de richtlijnen van het RIVM en streeft ernaar om, waar het kan, audits of inspecties zoveel mogelijk door te laten gaan. Bijvoorbeeld door een audit of inspectie op afstand uit te voeren. Bij een remote audit worden audits (gedeeltelijk) online uitgevoerd met behulp van handige en veilige digitale tools. Kiwa maakt daarbij gebruik van Microsoft Teams. Kiwa-klanten hebben hiervoor zelf geen kennis van de Teams-applicatie nodig en ook geen aanvullende softwarelicentie.

Intensief

Ondanks dat het een intensief traject is geweest, wordt het verloop van de remote audits door Jelle Wolters en collega’s als soepel omschreven. “Het gebruik van Teams is zeer laagdrempelig. Het inloggen, delen van een scherm en bestanden is bijvoorbeeld heel eenvoudig. Tegelijkertijd geeft een videogesprek een andere dimensie aan non-verbale communicatie en interactie. Tijdens de evaluatie na afloop van de eerste audit is dan ook besloten vaker een pauze in te plannen. Ook daarin is Kiwa een professionele en dynamische partner gebleken. Er wordt meegedacht om audits zo goed mogelijk vorm te geven.”

Leasons learned

Remote auditing is niet voor elk certificeringstraject dé oplossing, maar het is een goede aanvulling op de wijze waarop invulling aan een audittraject kan worden gegeven. Volgens Jelle biedt remote auditing dan ook mogelijkheden richting de toekomst. Hij heeft nog een aantal tips voor organisaties die met remote auditing aan de slag willen:

Over Strukton Civiel

We staan voor een grote uitdaging om de bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren. Dit is een pittige opgave die niemand alleen kan. Strukton Civiel begrijpt dat de klantvraag niet alleen een weg is, maar een behoefte naar bereikbaarheid, geen/beperkte overlast of minimaal onderhoud. Strukton bedenkt, bouwt, beheert en onderhoudt de beste infrastructurele oplossingen waaraan écht behoefte is. En daarvoor neemt het graag de regie.