• Deze keuringseis beschrijft de eisen aan buigzame aansluitleidingen voor toepassing, volgens NPR 3378-11, in installaties voor aardgas met een druk van ten hoogste 200 mbar.
  Lees meer
 • Deze keuringseis specificeert de eisen voor buizen gemaakt van polyethyleen (PE) gebruikt in leidingsystemen voor de levering van gasvormige brandstoffen van de 2e en 3e familie volgens EN 437 met een maximale werkdruk van 10 bar en een bedrijfstemperatuur van 20 ° C als referentietemperatuur.
  Lees meer
 • Deze keuringseis beschrijft de eisen voor buizen van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC) bestemd voor ondergrondse gasdistributie van aardgas met een maximale bedrijfsdruk van 200 mBar.
  Lees meer
 • Om klantgerichtheid gestalte te geven, waarbij zaken als betrouwbaarheid en optimale kwaliteit in relatie staan tot klantgerichtheid, heeft Stichting Customer Value Score Foundation (CVSF) een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld.
  Lees meer
 • De certificatieschema's VBB-systemen (Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen) zijn gericht op het certificeren van VBB-systemen volgens NEN-EN ISO 17065. Kiwa NCP - sprinkler - leveren - onderhoud - sprinklerinstallatie
  Lees meer
 • In de CCV certificatieschema’s Brandmeldinstallaties (BMI) zijn criteria opgenomen voor bedrijven die brandmeldinstallaties leveren, aanleggen, onderhouden en certificeren. Kiwa NCP certificeert bedrijven die aantoonbaar voldoen aan de CCV certificatieschema’s Brandmeldinstallaties.
  Lees meer
 • De Regeling Politiekeurmerk Veilig Wonen is bedoeld voor bedrijven die beveiligingswerkzaamheden uitvoeren in de bestaande bouw. Kiwa NCP kan uw bedrijf certificeren volgens het PKVW!
  Lees meer
 • CO2 bewust certificaat [versie 3.1] danwel CO2 prestatieladder
  Lees meer
 • Operationeel Hoofd BHV (voorheen: Coördinator Bedrijfshulpverlening)
  Lees meer
 • Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem voor elementen van vooraf vervaardigd constructief beton
  Lees meer
 • De cursus Gasdistributietechniek voor Hoger Kader is voor energiedistributiebedrijf medewerkers met een HBO technische achtergrond en heeft als doel de medewerkers tot een hoger technisch niveau binnen de gastechniek te scholen.
  Lees meer
 • De Cursus Gasstationstechniek is voor degenen die een op de praktijk gericht vervolg willen op een algemene gastechnische opleiding. Wij bieden onder andere kennis en vaardigheden om zelfstandig de controle, het onderhoud en de revisie van gasdrukregel- en meetstations ui te voeren.
  Lees meer
 • Kiwa Training organiseert de cursus Middelbare Elektriciteitsdistributietechniek. Alle veranderingen in de energiedistributie-wereld vragen om goed opgeleide medewerkers, zeker nu de uitstroom van veel ervaren medewerkers een aderlating is gebleken voor het kennisniveau en de ervaring binnen de bedrijfstak.
  Lees meer
 • De wereld van de energiedistributie is meer dan ooit in beweging. Dit vraagt om goed opgeleide professionals die hun vak met een brede blik benaderen en bereid zijn hun kennis continu uit te breiden. De cursus middelbare gastechniek (MGT) van Kiwa Training is hiervoor het perfecte startpunt.
  Lees meer
 • In deze ééndaagse cursus maken we u vertrouwd met de NEN 7510, de Nederlandse standaard voor informatiebeveiliging in de zorg. U krijgt inzicht in het belang van informatiebeveiliging en de eisen die de NEN 7510 stelt.
  Lees meer
 • Kiwa Training organiseert de cursus PE lassen (spiegellassen/stuiklassen). De cursus is bestemd voor lassers van PE-leidingsystemen voor het transporteren van gas, drinkwater en afvalwater. Deze opleiding voldoet aan de eisen die genoemd worden in de ‘Certificatieregeling voor Kabel- en Buizenlegbedrijven’.
  Lees meer
 • Kiwa Training biedt u de cursus Ziekteleer aan, welke naadloos aansluit op de Kiwa opleiding Medische Codeur (ICD-10). Kijk hier voor meer informatie!
  Lees meer
 • Informatie is voor veel bedrijven en organisaties steeds waardevoller. Uw informatie moet daarom worden beveiligd. Benieuwd hoe Kiwa u hiermee kan helpen? Bekijk dan deze pagina!
  Lees meer
 • Declaratie gevaarlijke stoffen bouwproducten
  Lees meer
 • Helaas is het onvermijdelijk dat in sommige gevallen problemen optreden die vooraf niet te voorzien zijn. In een conflictsituatie kan BDA Geveladvies bemiddelen of een deskundigenbericht opstellen.
  Lees meer