• In de training Werken met de certificatieschema's Fire Safety BMI-OAI worden inhoud, onderlinge verschillen en overeenkomsten van de zes CCV-schema’s Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties behandeld en omgezet naar praktische handvatten voor handboek of kwaliteitssysteem.
  Lees meer
 • Vanaf 15 december 2020 is het mogelijk om certificering aan te vragen voor het NEN keurmerk, gebaseerd op NEN-spec 1-2, voor openbaar te gebruiken mondkapjes. Door zichtbaar te voldoen aan de eisen van deze nieuwe norm kunnen producenten, importeurs en grootzakelijke inkopers onderscheidende kwaliteit bieden.
  Lees meer
 • Het onder certificaat verwerken van wapeningsstaal en vlechtwerk, levert voordeel op inzake de WKB, de kwaliteitsborger kan volstaan met vereenvoudigd toezicht op de uitvoering.
  Lees meer
 • Om asfalt- en andere verhardingsconstructies goed te kunnen onderhouden of reconstrueren is kennis van de materialen die daarvoor gebruikt zijn essentieel. De onafhankelijke specialisten van Kiwa KOAC helpen beheerders van asfaltverhardingen, funderingen en ondergronden hierbij, met civieltechnisch en milieuhygiënisch onderzoek.
  Lees meer
 • Binnen het wegbeheer is de maatregeltoets de schakel tussen globale visuele inspectie en de meerjarenplanning voor wegonderhoud. Kiwa KOAC kan wegbeheerders en andere partijen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van verhardingen helpen met de uitvoering van de maatregeltoets en het vaststellen van de aard, het type en de omvang van de te nemen maatregelen.
  Lees meer
 • Het doel van deze Beoordelingsrichtlijn is het garanderen van de kwaliteit van het drinkwater door specifieke additionele testen en criteria op de barriere eigenschappen van het buizensysteem voor een operationele levensduur van 50 jaar in verontreinigde grond.
  Lees meer
 • Medische of chirurgische mondmaskers worden op de eerste plaats gebruikt om patiënten te beschermen tegen besmetting door zorgverleners. Omdat het hierbij vaak om kwetsbare mensen gaat, is het van levensbelang dat hierbij kwalitatief goede mondneusmaskers gebruikt worden.
  Lees meer
 • Kunststof afstandhouders verzorgen de betondekking in betonconstructies. Afstandhouders van de juiste kwaliteit zijn voldoende sterk om de belastingen voor en tijdens het storten van het beton te dragen en vervormen niet.
  Lees meer
 • Verdelers: vloer/wand koel- en/of verwarmingunit waarmee een medium regelbaar verdeeld wordt over uitgangen.
  Lees meer
 • De standaard ISO 20121 helpt eventmanagers, cateraars, logistiek dienstverleners en andere partijen die betrokken zijn bij de organisatie van een evenement om potentiële negatieve effecten daarvan vroegtijdig te signaleren en te voorkomen.
  Lees meer
 • De certificeringsregeling koolmonoxidepreventie wordt een wettelijk verplicht onderdeel van het Bouwbesluit. De kwaliteitsregeling BRL 6000-25 bevat de kwaliteits- en vakbekwaamheidseisen die voortvloeien uit deze regeling.
  Lees meer
 • De Regeling Politiekeurmerk Veilig Wonen is bedoeld voor bedrijven die beveiligingswerkzaamheden uitvoeren in de bestaande bouw. Kiwa NCP kan uw bedrijf certificeren volgens het PKVW!
  Lees meer
 • De internationale standaard ISO 21469:2006 bevat hygiëne-eisen voor smeermiddelen die gebruikt worden in machines die worden ingezet in de voedings- en genotsmiddelenindustrie en de farmaceutische en cosmetische industrie en daarbij incidenteel in contact kunnen komen met producten en verpakkingen.
  Lees meer
 • De uitbraak van corona COVID-19 heeft wereldwijd grote gevolgen voor de manier waarop mensen werken, recreëren en hun sociale leven inrichten. Na de gehele of gedeeltelijke lockdowns van voorjaar 2020 pakken organisaties de draad weer op. Kiwa’s keurmerk voor COVID-19 preventiemaatregelen helpt daarbij.
  Lees meer
 • Studiecentrum Kiwa FSS (R2B en NCP) biedt de Training Bouwplanadviseur Politiekeurmerk Veilig Wonen aan. Met het behaalde diploma kunnen adviseurs conform het PKVW adviezen geven op het niveau van zowel nieuwbouw als bestaande bouw, zodanig dat dit kan leiden tot een PKVW-certificaat.
  Lees meer
 • Bent u een gecertificeerd installatieprofessional volgens SCIOS PO Scope 2 en wilt u zich zo goed mogelijk voorbereiden de periodieke kennistoets? Volg dan de Examentraining SCIOS Periodiek Onderhoud (PO) Scope 2 bij Kiwa Training. Hierbij wordt u in twee dagdelen (klassikaal) klaargestoomd voor het examen.
  Lees meer
 • Om de CO2-uitstoot te verminderen wekken we steeds meer energie op met behulp van hernieuwbare bronnen. In veel Europese landen is elektriciteit opgewekt door windturbinegeneratoren (WTG's) al goed voor een flink deel van de beschikbare groene stroom.
  Lees meer
 • De standaard ETSI EN 303 645 bevat richtlijnen voor de beveiliging van consumentenelectronica die gebruik maakt van online toepassingen zoals bijvoorbeeld services over het internet en daarom onderdeel is van het Internet of Things (IoT).
  Lees meer
 • De Beoordelingsrichtlijn K21045 Brandbeveiligingssystemen is een schema voor het Testen, Inspecteren en Certificeren (TIC) van brandbeveiligingssystemen.
  Lees meer
 • De best mogelijke zorg voor de patiënt tegen de laagste kosten. Dat is in het kort Waardegedreven Zorg (WGZ) of Value Based Healthcare. Om zorginstellingen te ondersteunen bij de invoering hiervan, heeft de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) de Routekaart WGZ ontwikkeld.
  Lees meer