Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: Hoe gaat u om met de gewijzigde aansprakelijkheid?

Met de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in het derde kwartaal van dit jaar of begin volgend jaar verandert ook de aansprakelijkheid voor ondernemers in de bouwsector. Ongeacht de gevolgklasse of vergunningsplicht blijven aannemers (ook zzp’ers en klusbedrijven) straks twintig jaar lang hoofdelijk aansprakelijk voor hun opgeleverde werkzaamheden. Dit geldt voor zowel verborgen als zichtbare gebreken. De aannemer is aansprakelijk tenzij hij kan bewijzen dat de gevonden gebreken niet zijn schuld zijn.

Een opdrachtgever moet binnen een redelijke termijn aan de aannemer laten weten wanneer hij gebreken heeft geconstateerd. Dit moet de opdrachtgever ook aan kunnen tonen. Vanaf het moment dat de opdrachtgever gebreken heeft gemeld, gaat een verjaringstermijn van twee jaar in. Binnen die twee jaar moet de opdrachtgever de zaak in behandeling brengen bij een rechter en een gerechtelijke procedure starten. Als de vervaltermijn, zoals aangegeven in de UAV 2012, de UAV-GC 2005, de AVA 2013 en verschillende garantieregelingen, is verstreken kan er geen sprake meer zijn van aansprakelijkheid.

Waarschuwingsplicht

Met betrekking tot die aansprakelijkheid is een aannemer in het kader van de Wkb allereerst verplicht de opdrachtgever op de hoogte te brengen als er een risico wordt gesignaleerd. Als niet aan deze waarschuwingsplicht wordt voldoen, schiet de aannemer tekort in zijn verplichtingen als vakman. Dit geldt óók voor risico’s die de aannemer niet heeft opgemerkt, maar als vakman wel had moeten herkennen. Waarschuwen kan zowel mondeling als schriftelijk, waarbij dat laatste natuurlijk altijd beter is voor de bewijslast.

Overeenkomst particuliere opdrachtgevers

Heeft u als aannemer te maken met een particuliere opdrachtgever? Informeert u die dan vóór het tekenen van de overeenkomst schriftelijk en ondubbelzinnig of en hoe u verzekerd bent tegen risico’s die aan u toe te rekenen zijn. Dit kan in de vorm van een verzekering of in de vorm van financiële zekerheid. Wanneer u geen verzekering heeft afgesloten of voorzieningen voor financiële zekerheid heeft getroffen, moet u de opdrachtgever ook hier vóór ondertekening van de overeenkomst over informeren.

Consumentendossier

Uiteindelijk moet de aannemer ook een opleverdossier (consumentendossier) opleveren. Hieruit blijkt dat hij de overeenkomst is nagekomen. Het opleverdossier is verplicht voor alle bouwwerken, ongeacht wie de opdrachtgever is of wat voor type bouwwerk het is.

Belangrijke mededeling aanpassing Wet inzake consumentendossier! Lees het hier.

Dossier bevoegd gezag

Onder de Wkb is het verboden om een bouwwerk in gebruik te nemen zonder het gereed te melden bij het bevoegd gezag. Het dossier dat hiervoor aangelegd moet worden omvat onder meer de verklaring van de kwaliteitsborger en alle essentiële informatie over het bouwwerk. Wanneer de aannemer het dossier heeft aangeleverd bij de gemeente, gaat een termijn van twee weken in. De gemeente moet binnen deze periode laten weten of het dossier goedgekeurd is. Na de termijn van twee weken kan de aannemer ervan uitgaan dat het dossier goed is en dat het bouwwerk opgeleverd kan worden. Voor meer informatie over het dossier bevoegd gezag verwijzen wij u naar ons blog: hoe kunt u in de praktijk werken met de Wkb?.

Meer weten over de Wkb?

Als kennispartner op gebied van de Wkb helpt Kiwa u graag bij uw voorbereiding op de nieuwe wet. Neem contact op met ons en wij kijken graag en vrijblijvend met u naar wat de Wkb voor úw organisatie betekent.

BRON: De Bouwadvocaat (De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb): alles wat u moet weten (debouwadvocaat.nl))