ISO 27001-certificaat bewijs van veiligheidsbewustzijn

Met ISO 27001-certificering laat u niet alleen klanten en prospects zien dat u goed omgaat met vertrouwelijke informatie, maar borgt u ook de privacy van uw medewerkers. Kiwa is ISO 27001-geaccrediteerd en heeft alle expertise in huis om u te ondersteunen op weg naar ISO 27001-certificering.

Het ISO 27001-certificaat wordt wereldwijd erkend als basis voor data security. Met de richtlijnen en eisen uit de norm kan informatiebeveiliging procesmatig worden geregeld. Dat maakt ISO 27001 certificeren tot een stevig fundament onder het structureel beveiligen van bedrijfsinformatie. Certificering is van toegevoegde waarde voor elke organisatie die te maken heeft met financiële risico’s en risico’s op het gebied van privacygevoelige informatie.

AVG/GDPR: meer awareness op privacygebied 
Vanaf 25 mei 2018 geldt in alle EU-landen één wetgeving op het gebied van privacy: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in het Engels General Data Protection Regulation (GDPR). Hierin draait het met name om meer awareness op het gebied van privacy en het omgaan met vertrouwelijke data. De AVG schrijft onder meer voor dat organisaties risicoanalyses moeten uitvoeren en bewerkersovereenkomsten moeten afsluiten. Ook moeten bedrijven en instellingen onder bepaalde omstandigheden een speciale functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aanstellen.

ISO 27001
Met de AVG/GDPR worden organisaties aangemoedigd om nog meer hun verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om privacy en de verwerking van persoonsgegevens. In de internationale norm ISO 27001 (en specifiek voor de Nederlandse zorgsector de norm NEN 7510) zijn eisen en richtlijnen vastgelegd die organisaties kunnen gebruiken om processen rondom privacy en data security structureel op een goede manier te regelen.

Meer informatie?
De experts van Kiwa vertellen u graag meer over  ISO 27001 certificering en de toegevoegde waarde daarvan voor uw organisatie. Wilt u meer weten over ISO 27001-certificering door Kiwa? Vraag via onderstaande knop een offerte aan.

Offerte aanvragen