Circulair ondernemen, wat betekent dit voor je organisatie?

Lineaire denkmodellen bepalen dikwijls de verdienmodellen van ondernemers. We produceren producten die zo gemaakt zijn dat ze naar een aantal jaar vervangen moeten worden. Dit is een businessmodel waar veel geld mee verdient wordt. Hoe sneller consumenten hun product moeten vervangen, des te groter de economische groei is. Het nadeel hiervan is dat grondstoffen ooit een keer opraken en we de aarde uitputten. De tegenhanger van lineair ondernemen is circulair ondernemen. Het gaat bij deze manier van ondernemen om hergebruik van grondstoffen en het verlengen van de levensduur van producten en processen.

Past circulair ondernemen bij je organisatie?

Het klinkt natuurlijk goed, ‘Mijn organisatie werkt circulair’ maar past circulair ondernemen wel bij jouw organisatie? Ga op onderzoek uit en kijk wat de switch naar circulair ondernemen met jouw organisatie doet. Hoe kan je in de huidige productie en bedrijfsprocessen de principes van circulair ondernemen invoeren? Denk bijvoorbeeld aan het terugdringen van het overmatig gebruiken van grondstoffen, de mogelijkheid van productleasing of om het product te herstellen. Stel vast of hier een verdienmodel aan te koppelen is en schrijf een plan van aanpak.

Ben je bereid leiderschap te tonen?

De transitie naar circulair ondernemen is een proces dat door de hele organisatie gedragen moet worden. Vraag je als management af wie het team van medewerkers inspireert om het plan van aanpak uit te voeren. Laat het niet bij een plan, maar toon leiderschap op het gebied van circulair ondernemen. Betrek je stakeholders en toets de haalbaarheid van het plan op financieel gebied, al eens aan de mogelijkheid gedacht van een crowd funding actie?

Planning

Maak een plan voor de inrichting en instandhouding van het circulaire managementsysteem gericht op de volgende punten:

  • Hoe verloopt de transitie van mijn organisatie naar een volledige circulaire ondernemen?
  • Ondersteunt circulair ondernemen de core business van mijn organisatie?
  • Welke aanpassingen moeten gedaan worden om onze producten en diensten circulair te maken?

Welke investeringen zijn er nodig?

Circulair ondernemen is niet alleen een investering in de wereld, maar vraagt ook van organisaties de nodige financiële ondersteuning. Zorg voor goede scholing van de medewerkers en voldoende communicatie om het plan van aanpak succesvol te kunnen uitrollen.

Maak een vliegende start!

Ooit van het 10R principe* van Ellen MacArthur Foundation gehoord? Bekijk de bedrijfsvoering en ondersteunende processen eens aan de hand van deze principes. Schenk daarbij ruimschoots aandacht aan de ontwikkeling van circulaire producten en diensten volgens de 10 Ren. Test de productkwaliteit en zorg voor goede prestatieverklaringen en milieu relevante productinformatie over je product of dienst.

Refuse                         Voorkom het gebruik van grondstoffen
Reduce                        Verminder het gebruik van grondstoffen
Redesign                     Herontwerpen een product met als uitgangspunt circulariteit
Re-use                         Hergebruik producten (tweedehands)
Repair                          Onderhoud en reparatie
Refurbisch                   Knap het product op
Remanufacture            Herfabricage van een tweedehandsproduct
Re-purpose                  Hergebruik het product, maar dan anders
Recycle                        Verwerking en hergebruik materialen
Recover                       Energie terugwinning

Stilstaan is achteruit gaan

Evalueer regelmatig de bereikte resultaten en stel vast waar je plan van aanpak verbeterd kan worden totdat de uiteindelijke transitie een feit is. Wanneer je deze routing voor ogen houdt wordt het overschakelen naar circulair ondernemen geen onbezonnen avontuur. Je onderneming is dan goed voorbereid en biedt veel toegevoegde waarde voor de afnemers van producten en diensten van de organisatie, maar ook voor het eigen bedrijf.