Wat is biogas?

Biogas wordt geproduceerd door vergisting of vergassing van organisch (rest)materiaal, bijvoorbeeld mest, rioolslib en snijresten van landbouwgewassen als mais en suikerbieten. Maar ook houtsnippers, gebruikt frituurvet en algen en zeewier. Door deze biomassa in een verwarmde, luchtdichte tank te stoppen ontstaan voor de bacteriën die van nature in het materiaal voorkomen de perfecte omstandigheden om koolstof (waaruit het materiaal voor het grootste deel bestaat) om te zetten in biogas.

Energiekringloop

Dat biogas bestaat voornamelijk uit methaan en kooldioxide, maar bevat ook zwavel en vocht. Die laatste twee moeten uit het biogas worden verwijderd om het gas te kunnen verbranden in een speciale biogasinstallatie. Er zijn in Nederland tientallen boerderijen die op deze manier hun eigen energiekringloop tot stand hebben gebracht: mest of ander organisch materiaal gaat de biogasinstallatie in en er komt biogas en elektriciteit uit. Ook voor de verwarming van zwembaden en in de industrie wordt biogas toegepast.

Groen gas

Het is technisch ook mogelijk om woonhuizen te verwarmen met biogas. Een speciale ‘multigasketel’ hiervoor werd jaren geleden al ontwikkeld, maar de belangstelling hiervoor was gering en de ketel is nog niet productie genomen. Op dit moment wordt biogas in Nederland vooral gebruikt om groene elektriciteit op te wekken in warmtekrachtcentrales en als ‘groen gas’ (tot aardgas opgewerkt biogas) voor brandstof voor auto’s en om in te voeden in het aardgasnetwerk.

Wat is biogas?