Kwaliteitsverklaring bouwkundige aspecten zonne-energiesystemen

Zonne-energiesystemen voor stroom (PV-systemen), warmte (zonneboiler) en een combinatie daarvan worden steeds vaker toegepast, zowel bij bestaande als bij nieuwbouw. In sommige gevallen wordt het zonne-energiesysteem integraal onderdeel van een dakconstructie en krijgt het de functie van waterdichte laag. Ook voor de manier waarop zonne-energiesystemen in en op daken en gevels worden geïnstalleerd gelden daarom strenge eisen, bijvoorbeeld wat betreft windweerstand en waterdichtheid.

Kiwa BDA heeft bijna veertig jaar ervaring met de bouwkundige aspecten van zonne-energiesystemen. De experts van Kiwa BDA zijn actief in diverse (inter)nationale normcommissies en gebruiken hun achtergrondkennis van normen om te adviseren op zowel projectniveau als bij systeemontwikkeling.

In een geaccrediteerd testlab kan Kiwa BDA voor platte en hellende daken en gevels de noodzakelijke tests uitvoeren. Belangrijke aspecten daarbij zijn beoordeling van de windbelasting/windweerstand en waterdichtheid van het zonne-energiesysteem volgens de norm NEN 7250. De kwaliteit van producten die voldoen aan de geldende eisen wordt bevestiging door een kwaliteitsverklaring in de vorm van een BDA Agrément, een document waarin alle relevante en karakteristieke eigenschappen van het product zijn vastgelegd.

Meer over het BDA Agrément en onze andere services op het gebied van de bouwkundige aspecten van zonne-energiesystemen leest u hieronder.