Kiwa als Notified Body voor medische hulpmiddelen

Kiwa is een Notified Body (NB), aangemelde instantie, op het gebied van medische hulpmiddelen. We beoordelen of medische hulpmiddelen met een medium of hoog risico voldoen aan de wettelijk vastgestelde eisen van het MDD 93/42/EEC-richtlijn. Als de medische hulpmiddelen aan de eisen voldoen, kunnen zij de Europese markt op en worden ze voorzien van een CE-markering. Binnen Kiwa hebben wij Kiwa Cermet in Italië en Kiwa Turkije, die actief zijn op het gebied van medische hulpmiddelen.

Kiwa kan de tools aanleveren voor het uitvoeren van een conformiteitsbeoordeling, op basis van de MDD en latere wijzigingen of door optionele technische bepalingen.

Bevindt u zich in de EU of Noord- of Zuid-Amerika? Neem dan voor meer informatie contact op met Kiwa Italia.

Zit u in Azië of Afrika? Dan kunt u contact opnemen met Kiwa Turkije.

Meer dan twintig jaar ervaring

Kiwa beschikt over een brede en diepgaande ervaring, van meer dan 20 jaar, als het gaat om Notified body binnen de medische hulpmiddelen certificering. Met duizenden producten die al gecertificeerd zijn en alle noodzakelijke services voor betrouwbare informatie over certificeringsdiensten voor medische hulpmiddelen volgens de MDD 93/42/EEG richtlijn en latere wijzigingen.

Member of TEAM-NB

Kiwa is lid van TEAM-NB, the European Association Medical devices of Notified Bodies.