• Onlinekurs lykkes med kjemikalieansvaret

  Som ansvarlig for kjemikalier vet du at det kreves kompetanse og kontinuerlig arbeid for å oppfylle de lovpålagte kravene. Dette onlinekurset er for deg som vil ha en helhetlig og grundig opplæring i ansvarsområdene som følger med kjemikalier. Målet er at du skal kunne bidra til en lovlig, trygg og bærekraftig kjemikaliehåndtering i din virksomhet.

  Les mer om kurset
 • Onlinekurs Sikkerhet og beredskap (V170)

  Du lærer hvordan du planlegger og gjennomfører risikovurderinger og risikoreduserende tiltak. Du lærer også å granske uønskede hendelser, identifisere kosteffektive forbedringstiltak og bruke resultat fra risikovurderinger til å etablere og videreutvikle virksomhetens beredskap og industrivern.

  Les mer om kurset
 • E-læring: Kjemikalier – Introduksjon til plikter og krav

  Vårt nye e-læringskurs, introduksjon til plikter og krav, tar deg gjennom alle de viktigste lovene og forskriftene på kjemikalieområdet. Du kan selv velge når og hvor du vil gjennomføre kurset, og du kan selvfølgelig repetere kurset ved behov.

  Les mer om kurset
 • Online sertifiseringskurs for arbeidsmiljøleder

  Lær hvordan du kan jobbe med arbeidsmiljøledelse iht. ISO 45001. Etter fullført kurs kan du oppnå internasjonal sertifisering som arbeidsmiljøleder.

  Les mer om kurset
 • Gjennomføring av risikovurderinger - onlinekurs

  God kjennskap til risikobildet i egen virksomhet bidrar sterkt til å forhindre uønskede hendelser og sikre at virksomheten når sine mål. På dette kurset lærer du å gjennomføre risikovurderinger (risikoidentifisering, risikoanalyse, risikoevaluering). Med bakgrunn i risikovurderinger kan virksomheten finne ut hvilke forebyggende og konsekvensreduserende tiltak som må iverksettes.

  Les mer om kurset
 • Onlinekurs ISO 45001 Implementering

  Lær hvordan du kan etablere et ledelsessystem for arbeidsmiljø i samsvar med ISO 45001:2018. Bruk 2 dager på å lære hvordan din virksomhet kan oppfylle standardens krav i praksis.

  Les mer om kurset
 • Videoopplæring Kjemisk helsefare og kjemikaliehåndtering (V130)

  Mange av våre kunder opplever det tidkrevende og vanskelig å få kontroll og etterleve myndighetenes lovkrav og føringer. I dette kurset har vi derfor fokus på hvordan du oppnår en forsvarlig, sikker og økonomisk gunstig kjemikaliehåndtering.

  Les mer om kurset
 • Risikovurdering av kjemikalier

  Arbeidsgivere skal kartlegge faren for eksponering og risikovurdere bruk av kjemikalier på arbeidsplassen. Dette onlinekurset er for deg som ønsker å bli trygg på hva som ligger bak en god risikovurdering og hvordan du kan gjøre det i praksis.

  Les mer om kurset
 • Introduksjon til ISO 45001:2018 - E-læring

  ISO 45001 erstatter OHSAS 18001 og blir verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø. Forstå den nye standarden med dette e-læringskurset!

  Les mer om kurset
 • KV6 Risikoledelse Onlinekurs

  Kurset gjør deg i stand til å analysere og håndtere risiko i tråd med ISO 31000 og myndighetskrav. Med vårt kurs kan du kvalifisere deg til en internasjonal Risk Manager-sertifisering.

  Les mer om kurset
 • Onlinekurs Støy og vibrasjoner (V160)

  Kurset vil gjøre deg i stand til å kartlegge og foreta risikovurderinger av støy og vibrasjoner i arbeidsmiljøet.

  Les mer om kurset