Rørsystemer

Rørsystemer transporterer drikkevann og avløpsvann. Komponentene til disse systemene må være i henhold til nasjonale og internasjonale ytelsesstandarder før de kan lanseres på markedet. Disse standardene er omfattende, og dekker blant annet lekkasjeforhindring, produktets levetid og hygiene.

Kiwa har erfaring med å hjelpe produsenter og leverandører av rørsystemer å tilfredsstille relevante europeiske og internasjonale forskrifter Vår omfattende portefølje dekker produktgodkjenning og testing av metall, plast, betong og kompositt og sammenkoblende fittings som l-rør, t-rør, kryss, koblinger, lokk, ventiler og rørplugger.

Kiwa Norge | Din partner i testing, inspeksjon og sertifisering av rørsystemer

 

Våre tjenester relatert til rørsystemer