Vannbehandlingsprodukter

Målet med vannbehandlingsprodukter er å øke kvaliteten av vann ved å fjerne uønskede elementer. På denne måten kan vann bli egnet til for eksempel drikking, industriell bruk, vanning, eller trygg retur til miljøet.

Kiwa tilbyr forskjellige sertifiserings- og testingsprogrammer som hjelper ditt vannbehandlingsprodukt å vise at det er i henhold til de høyeste standardene. Vår omfattende tjeneste portefølje dekker en stor mengde med filtreringsutstyr og kjemikalier.

Vi hjelper leverandører over verden i å bevise at deres produkter oppfyller internasjonale ytelses og hygieniske sikkerhetskrav for produkter som filtreringsenheter, omvendt osmoseanlegg, avsaltingsanlegg, ionebytteanlegg, vannmyknere og dusjfiltre.

Kiwa Norge | Vannbehandlingsprodukter

Våre tjenester angående vannbehandlingsprodukter.