Sikkerhets- og målingsenheter

I vannforsyningsnettverk er sikkerhets- og målingsenheter noe av det viktigste for å sikre kontinuerlig tilgang til vann for (drikke) vanninstallasjoner. Kiwa tilbyr tjenester som hjelper produsenter og leverandører å vise at deres enheter er i henhold til nasjonale og internasjonale ytelses- og hygieniske standarder og forskrifter.

Våre tjenester dekker mange forskjellige produkter, blant annet vannmålere, pumper, trykktanker, vannvarmere.

Kiwa Norge | Testing og inspeksjon av sikkerhets- og måleenheter

Våre tjenester angående sikkerhets- og målingsenheter.