Landspesifikke godkjenninger

Leverandører til vannsektoren trenger å informere kunder og myndigheter om at de er i henhold til nasjonale og internasjonale forskrifter og standarder. Rørsystemer, oppbevaringstanker, belegg, gummikomponenter, vannmålere, verdier, dusjhoder, sanitær tappearmatur, industri- og husholdningsapparater, vannbehandlingsanlegg og kjemikalier må oppfylle rigide og komplekse kriterier som kan variere svært fra land til land.

Hvert land har sine egne godkjenningsordninger – en lang og kostbar prosess for produsenter og leverandører. Det å kunne håndtere godkjenninger effektivt i hvert land krever en partner man kan stole på. Vår omfattende ekspertise, kombinert med vårt globale nettverk av labratorier og partnere bringer ditt produkt til markedetraskere og mer kosteffektivt fra tidlig utvikling til sluttbruk.

Uansett om dine produkter, prosesser og folk trenger å være i henhold til krav i Nederland, Tyskland, Storbritannia, Italia eller Norden, så kan vi hjelpe deg å møte nasjonale og internasjonale ytelses- og hygienekvalitetsstandarder i Europa og verden for øvrig.