1 juni 2021

Sikker fornøyelse på Tusenfryd

Sikkerhet i høysetet: SpinSpideren er en av de mange attraksjonene på Tusenfryd som inspiseres før sesongstart.

Om ikke lenge starter endelig sesongen på Tusenfryd fornøyelsespark. Før åpningen har Kiwa foretatt den årlige sikkerhetsinspeksjonen.

Leif Erik Egeli, sikkerhetssjef på Tusenfryd, forteller at sikkerhetsarbeidet er en kontinuerlig aktivitet som har høyt fokus.

- Alle attraksjonene i parken er gjenstand for en årlig risikoanalyse som jeg gjennomfører sammen med driftsansvarlig og i enkelte tilfeller også teknisk ansvarlig. Disse risikoanalysene utgjør en del av opplæringen for alle våre operatører, sier Egeli.

Lovpålagt inspeksjon

Hver vår, rett før sesongåpning, gjennomføres den faste årlige inspeksjonen. Den er lovpålagt og skal utføres av en uavhengig tredjepart.

- Inspeksjonen tar cirka en uke. Alle attraksjoner blir gjennomgått. Elektriske installasjoner, treverk, muttere og andre kritiske deler blir kontrollert, forklarer Egeli, og fortsetter:

- For andre år på rad er det Kiwa som gjør inspeksjon hos oss. Jeg opplever at vi har et godt samarbeid. Kiwa har dyktige inspektører og det er god dialog underveis.

Høyt nivå på sikkerheten

Egeli understreker at sikkerhetsnivået på Tusenfryd ligger godt over det som kreves av myndighetene.

- I tillegg til den lovpålagte tredjepartsinspeksjonen har vi en egen gjennomgang etter sesongslutt, med hovedvekt på slitasje som har oppstått i løpet av sesongen. Tog og vogner tas fra hverandre og settes sammen igjen, alle deler blir sjekket eller skiftet ut og det utføres tester i henhold til leverandørens instrukser.

Egeli fremhever at sikkerhetsarbeidet er blitt stadig mer systematisert. Han utdyper:

- Tidligere hadde hver enkelt driftsansvarlig ansvaret for sin del av sikkerheten. Nå har jeg som sikkerhetssjef et overordnet ansvar for hele parken. Det har også blitt mer søkelys på bærekraft og energisparing.

Egeli sier at avvikssystemet brukes aktivt gjennom hele året.

- Vi har bevisst satt terskelen for innrapportering av avvik veldig lavt. Vi ønsker å fange opp alle avvikende hendelser uansett hvor små eller ubetydelige de kan virke. Vi oppmuntrer også alle medarbeidere til å sende inn forbedringsforslag.

Tusenfryd er en del av et selskap som driver fornøyelsesparker over store deler av verden. Sikkerhetssjefen forteller om et godt samarbeid på tvers av parkene i konsernet.

- Vi gjør jevnlig interne inspeksjoner hos hverandre. Jeg inspiserer en til to parker i Europa hvert år, og likeledes har jeg besøk av en av mine kolleger som inspiserer parken vår. Vi utveksler erfaringer og lærer av hverandres løsninger. På denne måten kan vi hele tiden implementere «best practice», sier Egeli.

Rutiner for smittevern

I disse tider er naturlig nok smittevern også en del av sikkerheten. Landets fem største fornøyelsesparker har i samarbeid med Standard Norge utarbeidet en ny veileder med smitteverntiltak og -rutiner for store og små fornøyelsesparker. Veilederen er godkjent av helsemyndighetene.

- Det er avstandsmerking, skilt og hånddispensere over hele parkområdet. Egne smittevernsteam informerer og passer på at reglene overholdes. Det gis også informasjon over høyttaler. Alle ansatte pålegges å bruke munnbind der det ikke kan opprettholdes tilstrekkelig avstand eller monteres pleksiglass, forklarer Egeli.

En trygg park

Egeli forteller at det er få spørsmål om sikkerheten fra besøkende.

- Mitt inntrykk er at gjestene våre forventer og opplever at sikkerheten rundt attraksjonsdriften er høy. Tusenfryd skal være en trygg og god park å være i. Vi har veldig dedikerte og pliktoppfyllende medarbeidere med lang fartstid. Teknisk avdeling har 15 medarbeidere, men alle som jobber på Tusenfryd er involvert når det gjelder arbeidet med sikkerhet, avslutter Egeli.

Tusenfryd ligger ved Vinterbro i Ås kommune. Parken åpnet i 1988, og er i dag en av Norges største fornøyelsesparker med mer enn 30 attraksjoner og cirka 500 000 besøkende årlig. Tusenfryd er en del av det spanske selskapet Parques Reunidos som driver mer enn 60 forskjellige fornøyelsesparker i Europa, Nord-Amerika, Midtøsten og Australia. I Norge eier selskapet Tusenfryd og Bø Sommarland.

Les mer om hvilke krav som gjelder for fornøyelsesinnretninger