• For bygg i tiltaksklasse 2 eller 3 er det lovpålagt med uavhengig kontroll av brannkonsept. Vi har sentral godkjenning for kontroll av brannsikkerhet.
    Les mer
  • I henhold til lovverkskrav skal bygningseiere sørge for at sikkerhetsinnretninger blir kontrollert og vedlikeholdt. Kiwa utfører førstegangs- og rutinekontroll av slokkeanlegg. Vi registrerer anlegget inn i FG-kontroll.
    Les mer
  • Trenger bedriften din hjelp med prosjektering av automatiske slokkeanlegg? Vi har sentral godkjenning for prosjektering av slokkeinstallasjoner.
    Les mer