Klage eller anke på sertifiseringstjeneste

Definisjon

Anker – forespørsel fra oppdragsgiver (søker, kandidat, sertifisert person, foretak) om ny behandling av enhver avgjørelse som er fattet innen Sertifiseringstjenester.

Klager – uttrykk for misnøye, bortsett fra anke, fra en person eller organisasjon, i forbindelse med aktivitetene til Sertifiseringstjenestene

Behandlingsprosess

Fristen for å klage/anke er 3 uker fra det tidspunktet den det gjelder har mottatt underretning om beslutning/aktivitet fra Kiwa.

Skriftlig anke/klage registreres, og skriftlig tilbakemelding om mottatt Anke/klage, info om prosessen og forventet behandlingstid, gis.
 
Avgjørelsen registreres og svar om resultat oversendes, Anker/klager skal behandles innen rimelig tid, maks 30 arbeidsdager.

Klage på ankebehandling

Oppdragsgiver har anledning til å påklage beslutninger fattet av Personellsertifisering til Norsk Akkreditering.

Referanser

  • NS EN ISO/IEC 17024

Last ned skjema

Last ned skjema for klager og anker her. 

Klager/anker innen Personellsertifisering sendes til: Jan.Gunnar.Sletten@kiwa.com